KA Kernefag - Det Gamle Testamentes Eksegese: Visdomslitteratur og kosmologi i GT og relaterede tekster

Kursusindhold

Kursusindhold

På kurset skal vi arbejde med beskrivelser af verden og dens indretning i visdomslitteraturen i GT og beslægtede tekster. Denne type beskrivelser er ofte blevet læst under overskriften ”skabelse”. For at udvide perspektivet vil vi læse disse tekster ud fra et kosmologisk perspektiv og prøve at afdække, hvilken slags verdensbilleder og selvforståelser de er udtryk for. Vi skal arbejde med følgende spørgsmål: Hvordan placeres mennesket i en fysisk og symbolsk verden? Hvilke mytologiske motiver trækker disse tekster på? Hvilket effekt ønsker disse tekster at opnå hos læserne? For at afdække disse spørgsmål vil vi læse en række centrale kosmologiske tekster fra GT (fra bl.a. Urhistorien, salmer, profet- og visdomstekster). Desuden vil vi arbejde med nærorientalske kosmologier og med kosmologiske beskrivelser fra Dødehavsrullerne.

 

Engelsk titel

Old Testament Exegesis: Wisdom literature and cosmology in the Old Testament and related texts

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Målbeskrivelser

Kursets læringsmål er en forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2).

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 2-3 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Holdundervisning

Enkelte relevante tekster fra Dødehavsrullerne (højst 6 sider), der bygger på og videreudvikler kosmologiske forestillinger fra GT, vil blive læst på hebraisk og indgå i de 30 siders hebraisk pensum sammen med GT-tekster. Sproget i disse tekster ligger tæt op ad bibelsk hebraisk, og lige hjælpemidler er til rådighed.

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKGTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Høgenhaven   (2-6d6b437768726f316e7831676e)
Underviser

Jesper Høgenhaven

Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students