Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Apokalyptik og visionslitteratur

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i forskningsprojektet AMRAM, der fokuserer på de ældste kendte tekster (blandt Dødehavsrullerne fra Qumran), med apokalyptiske motiver. I disse tekster møder vi et dualistisk verdensbillede, hvor virkeligheden og menneskene er skarpt opdelt i en lys og en mørk sfære. De beretter om en skjult viden der omhandler verdens indretning og særligt om fremtiden, som kun er tilgængelig via guddommelig åbenbaring i form af fx visioner og drømme. På kurset vil vi læse et udvalg af Qumran-tekster, tekster fra GT og fra de pseudepigrafiske skrifter. Vi skal undersøge hvordan disse tekster dels genbruger, dels transformerer ældre traditioner og motiver. Vi vil se på, hvordan den skjulte viden formidles til mennesker gennem visioner og åbenbaringer. Kurset vil give et indblik i den nyeste forskning i apokalyptik og Dødehavsrullerne og dens metoder.

Engelsk titel

Apocalypticism and visionary literature

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAGTVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAKVGT2U

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Målbeskrivelse

Se BA-studieordningen § 2.5 og KA-studieordningen § 2.5)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, fælles læsning af tekster, forelæsning, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige opgaver (herunder individuel og kollektiv feedback).

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAGTVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6.
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Høgenhaven   (2-6d6b437768726f316e7831676e)
Underviser

Jesper Høgenhaven

Gemt den 01-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students