BA-3. semester: Etik og Religionsfilosofi 2 - Hold A og B

Kursusindhold

Kursusindhold:

Kurset giver en introduktion til etiske og religionsfilosofiske grundproblemer og til fagets arbejdsformer.

 

Etikken har som opgave at eftertænke nutidens moralske handlingsorientering og praksis i såvel teologisk som filosofisk perspektiv. Denne eftertænkning omfatter både principiel etik, der omhandler etikkens grundlag og grænser, og konkrete etiske problemer i forbindelse med f.eks. politik, økonomi, økologi og bioteknologi.

 

Religionsfilosofien har som opgave at eftertænke den virkelighedstolkning, som kommer til udtryk i kristendommen og mere generelt i religionerne. Centrale temaer er religionsbegrebet, gudsbegrebet, forholdet mellem tro og viden, det ondes problem samt spørgsmålet om religionens gyldighed og sandhed.

 

Litteratur:

Teksterne til ER 1 og ER 2 er samlet i ét kompendium.

Engelsk titel

Ethics and Philosophy of Religion 2

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer.
 • Evne til fortolkning af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske positioner samt diskussion af deres relevans og konsekvenser for teologien, den enkelte og samfundet.
 • Evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger.

Holdundervisning

Almen filosofi er en forudsætning for at kunne følge dette kursus

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
30 min. forberedelse med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210