Aflyst Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Teologi i krise – 1921/22 og i dag

Kursusindhold

Første Verdenskrig gav efterdønninger i det kulturelle og intellektuelle Europa præget af spændinger, chok og resignation, men også af et stærkt drive mod reorientering, og blev således katalysator for potentialer i de modbevægelser, der prægede tiden. Det var i denne turbulente sammenhæng, at en præst i et schweizisk landsogn skrev en bibelkommentar, som skulle blive én af de vigtigste teologisker bøger i det 20. århundrede.

Karl Barths Der Römerbrief ramte det intellektuelle landskab som et bombenedslag, idet den etablerede en ny teologisk diskurs og en religions- og ideologikritisk hermeneutik med sin tese om en menneskelig krise overfor Gud. Især andenudgaven, som har 100-års jubilæum til vinter 2021/22, fik en gennemslagskraft, der holdt ved i flere årtier og endda frem til i dag.

 

På kurset skal vi først og fremmest læse uddrag af Karl Barths Der Römerbrief 1922 (kan også læses på engelsk), men også af andre tidstypiske tekster for at få et billede af konteksten for Der Römerbrief.

 

På kurset skal vi dermed overordnet undersøge spørgsmålet, om religiøs bevidsthed og teologisk tænkning har en – både erkendelsesmæssig og orienterende – rolle at spille for opfattelsen af at leve i en krisetid. Det er et spørgsmål, som også kan siges at være relevant i dag. Dette spørgsmål følger vi til dørs ved også at inddrage nyere og nutidige tekster, bl.a. kontekstuel teologi, i kurset. Der vil komme nærmere besked om de øvrige tekster senere.

 

I tematisk sammenhæng med kurset afholdes der d. 28.-30. oktober 2021 en international og tværfaglig workshop om den kulturelle kontekst for Der Römerbrief med titlen Crisis and Reorientation på fakultetet. Der Römerbrief undersøges som prisme for vekselvirkninger mellem litteratur, teologi og politisk tænkning. Den er åben for alle interesserede, men det ville være særlig oplagt for kursusdeltagere at være med.

 

Til anskaffelse: Barth: Der Römerbrief, 2. udg. fra 1922 i et af de senere oplag fra TVZ (den videnskabelige udgave fra Gesamtausgabe er bedst, men også meget dyr: mindre kan godt gøre det).

Alternativt Hoskyns engelske oversættelse: Karl Barth: The Epistle to the Romans, 1968 eller senere.

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Theology in crisis – 1921/22 and today

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEADOVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFDO6U

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 

• avanceret og specialiseret viden om Barths tidlige teologi og dens position, virkning og betydning for teologi i mellemkrigstiden og i dag

 

• færdigheder i selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til Barths tidlige teologi og til sammenhængen mellem teologi, samfund og kultur

 

• færdigheder i at udvælge og anvende relevant litteratur og til både enkel og problembevidst formidling af Barths tidlige teologi og af spørgsmål om sammenhængen mellem teologi, samfund og kultur samt til at diskutere disse i en aktuel samfundsmæssig kontekst. 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEADOVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christine Svinth-Værge Põder   (3-697675467a6b757234717b346a71)
Underviser

Christine Svinth-Værge Põder

Gemt den 21-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students