BA-5. semester: Dogmatik med Økumenisk Teologi 1 - Hold C og D (Årgang 2019)

Kursusindhold

Dogmatikken behandler den kristne lære og livsforståelse i et historisk og systematisk perspektiv. Til faget hører den økumeniske teologi, der omhandler forholdet mellem de kristne kirkeretninger, og religionernes teologi, der drøfter forholdet mellem kristendommen og de andre religioner.

 

DO 1 indfører i dogmatikkens grundproblemer, begreber og arbejdsformer i forbindelse med en læsning af en sammenhængende fremstilling af dogmatikken og af udvalgte nyere og ældre teologiske tekster.

 

Forberedelse:

Undervisningen forløber over 1 semester á 3 ugentlige timer og tilrettelægges som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter 6 ugentlige timers selvstændig forberedelse samt den studerendes aktive deltagelse i form af dialoger, oplæg samt engagement ved gruppearbejde og evaluering.

 

Pensum:

Pensum omfatter ca. 500 sider, omfattende en almen fremstilling af dogmatikken (ca. 200 sider) samt klassiske og moderne tekster til dogmatikkens prolegomena, skabelsesteologi og antropologi, kristologi og soteriologi samt pneumatologi og eskatologi, læst på baggrund af oversigtslitteratur (ca. 300 sider).

Engelsk titel

Dogmatics and Ecumenical Theology 1

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 •  viden om og forståelse af sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition op til i dag, 
 •  omfattende viden om centrale teksters oprindelse, brug og senere fortolkninger, 
 • færdighed i anvendelsen af fagets terminologi, 
 • færdighed i udfoldelse af fagets overordnede problemstillinger, 
 • færdighed i loyal fremstilling, sammenligning og vurdering af dogmatiske tekster og positioner samt færdighed til at diskutere deres relevans i en nutidig kontekst,

 

Med sigte på disse kvalifikationer gennemgår undervisningen dogmatikkens grundproblemer med fokus på terminologi, historisk kontekst og aktuel relevans.

Der lægges vægt på forståelse af grundproblemernes indre sammenhæng og ydre foranderlighed med fokus på forbindelseslinjer og indbyrdes forskelle mellem oldkirkelige, reformatoriske og moderne grundpositioner. 

Gennem oplæg, samtale og diskussion øves evnen til selvstændig fremstilling af dogmatiske problemstillinger.

Holdundervisning

Følgende bøger indkøbes før kurset:

Christian Danz, Indføring i den evangeliske Dogmatik, Eksistensen 2020

Teologiske Tekster, Aarhus Universitetsforlag 1989/1994/2016

Andet materiale indlægges på Absalon

 

 

Latin 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig hjemmeopgave af 48 timers varighed. Opgaven skal have et omfang af 12.000 - 14.400 tegn
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Eksamensforberedelse
 • 12
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 210