BA-2. semester: Kirke- og Teologihistorie 1 - Hold A og B

Kursusindhold

Der gives en oversigt over kirke- og teologihistorien fra dens begyndelse til nutiden.

Faglige mål:

- Orienteringsfærdighed i kirke- og teologihistorien i form af overblik over dens samlede forløb.
- Kendskab til afgørende begivenheder og personer i kirke- og teologihistorien.
- evne til at fremstille kirke- og teologihistoriske sammenhænge og forløb klart og sammenhængende.

Forberedelse:

Til hver dobbelttime læses 40-50 siders grundbogsstof. Der regnes med 3 timers forberedelse til hver dobbelttime, således at kurset med sine 7,5 ECTS-points passer ind i en 40 timers arbejdsuge.

Engelsk titel

History of the Christian Church and Doctrine, 1

Uddannelse

Teologi

Undervisningen gives i form af forelæsninger, eksaminatorier og kollokvier.

1) González, Justo L.: The Story of Christianity I: The Early Church to the Reformation. Revised and updated. New York 2010. Heraf siderne: 1-446: (ca. 420 sider)

2) González; Justo L.:  The Story of Christianity II: The Reformation to the Present Day. Revised and updated. New York 2010. Heraf siderne: 7-273; 349-362; 385-415; 457-471: (ca. 275 sider)

3) Desuden læses tekster om kirkens historie i Danmark, som gøres tilgængelige i Absalon.

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Skriftlig stedprøve af 2 timers varighed med begrænsede hjælpemidler.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Bedømmes af underviser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210