BA-1. semester: Latin 1 - Hold A, B, C og D

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at lære den studerende den latinske grammatik og bibringe den studerende et latinsk ordforråd, så at den studerende på egen hånd kan læse lettere tekster forfattede på latin.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i en grundbog, der lægges på Absalon, samt i en række latinske tekster, der læses sidst i semestret. Undervisningen forudsætter aktiv deltagelse fra de studerende.

 

Engelsk titel

Latin 1

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjemmeopgave af op til 12.000 tegn med mulighed for afløsning
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamen
  • 126
  • Total
  • 420