IRIS: Islamisk etik og retstradition

Kursusindhold

Kurset tilgår studiet af islamisk etik og retstradition som et sammenhængende kontinuum, der omfatter såvel religiøse ritualer som abstrakte forestillinger og idealer. Der fokuseres på centrale emner og problemstillinger inden for den etiske og juridiske tradition, herunder interreligiøse relationer med ikke-muslimer, særligt jøder og kristne. Den islamiske etik og retstradition sættes ind i historisk og social sammenhæng og dens betydning belyses i forhold til den relevante forskningsdiskussion.

Engelsk titel

Islamic Ethics and Law

Uddannelse

Interreligiøse islamstudier

Undervisningen vil primært bestå af forelæsninger, kollektive læsninger og drøftelser af primærtekster. Audiovisuelt materiale, gæsteforelæsninger, ekskursioner m.m. vil også kunne indgå. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen, inkl. udarbejdelse af emner, øvelser, mundtlige fremlæggelser og gruppearbejde.

Kursuslitteratur omfatter ved siden af primærlitteraturen et udvalg af sekundærlitteratur bestående af videnskabelige artikler, encyklopædiopslag, kapitler fra videnskabelige antologier og monografier og lignende. Litteraturen vil forefindes som tekstfiler på Absalon-platformen, KB eller som links.

Bestået BA
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420