Human Neurobiologi

Kursusindhold

Kurset vil lægge vægt på en forståelse af hvordan det menneskelige central nervesystem fungerer med udgangspunkt i nyere elektrofysiologiske, billeddannende og metaboliske undersøgelser, men undersøgelser på relevante dyremodeller vil også blive inddraget. Kurset vil give et indblik i det neurobiologiske grundlag for sensorisk bearbejdning, motoriske funktioner, indlæring, hukommelse, søvn, sprog og højere kognitive funktioner. I kurset vil indgå en demonstration af billeddannende undersøgelser af hjernens funktion.

Engelsk titel

Human Neurobiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Målbeskrivelse

Viden:
Kendskab til neurobiologiens grundlæggende teorier, terminologi og arbejdsmetoder.

Færdigheder:
Kunne anvende neurobiologiske kundskaber til udførelse og tolkning af neurobiologiske forsøg.

Kompetencer:
Kunne sætte faget i relation til grundlæggende neurobiologisk viden og opnå indsigt i neurobiologiens relevans for samfundet og det enkelte individ.

Forelæsninger, studenterfremlæggelser, demonstrationer

Litteratur oplyses inden kursusstart på Absalon

Neurobiologisk viden svarende til modul i neuro- og muskelfysiologi (Human Fysiologi 1. del).

Valgfrit modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse afvikles som projekt under vejledning ved færre end 12 deltagere

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen af ca. 30 min. varighed med 30 min. forberedelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12

 • Eksaminanden har demonstreret en overbevisende evne til at kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere og har desuden taget kritisk stilling til avancerede problemstillinger og kan perspektivere/diskutere disse i forhold til pensum og relevant udvalgt litteratur.
 • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
 • Eksaminanden har demonstreret beherskelse af kursets centrale emner, evne og overblik i forhold til de udvalgte problemstillinger
 • Besvarelsen fremstår som en helhed.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 120
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Ekskursioner
 • 20
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
STVK16001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Bo Nielsen   (9-6c64706b676e7567704275777066306d7730666d)
Panum, Blegdamsvej 3, 33.3. 2200 København N. Tlf.: 35 32 74 50, E-mail: jbnielsen@sund.ku.dk
Underviser

Jens Bo Nielsen
Mark Schram Christensen

Gemt den 01-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students