Eksamen i kvalitative metoder

Engelsk titel

Exam in Qualitative Methods

Uddannelse

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - obligatorisk

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 24 timer
Kursusansvarlig udvælger en artikel, som har anvendt kvalitativt design og metode fra et tilfældigt peer reviewed tidsskrift
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En eller flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for og diskutere de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data

 • redegøre for de vigtigste principper ved deltagerobservation, planlægge og gennemføre indsamling af data og analyse heraf

 • redegøre for og diskutere de vigtigste principper ved gennemførelse af kvalitative forskningsinterviews

 • redegøre for og diskutere principper ved kvalitativ dataanalyse

Færdigheder

 • Foretage bedømmelse/evaluere en videnskabelig artikel (kvalitativt design og metode)ved at anvende internationalt anerkendte kvalitetskriterier

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 83,5
 • Eksamen
 • 24
 • Total
 • 137,5