Biostatistik 2

Kursusindhold

Kurset har til formål at indføre de studerende i de basale principper for regressionsanalyse kombineret med eksempler på praktisk anvendelse.

Engelsk titel

Biostatistics 2

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne

Viden

 • have kendskab til multipel lineær og logistisk regressionsanalyse og deres anvendelse i forbindelse med confounder-kontrol
   

Færdigheder

 • redegøre for korrelationer
 • redegøre for lineær regressionsanalyse
 • redegøre for logistisk regressionsanalyse

 

Forelæsninger og holdundervisning og med øvelser og skriftlige opgaver.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse på bagrund af skriftligt materiale
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • have kendskab til multipel lineær og logistisk regressionsanalyse og deres anvendelse i forbindelse med confounder-kontrol
   

Færdigheder

 • redegøre for korrelationer
 • redegøre for lineær regressionsanalyse
 • redegøre for logistisk regressionsanalyse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 56,5
 • Øvelser
 • 6
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 69,0