Klinisk forskning

Kursusindhold

Undervisningen skal indføre den studerende i principper for klinisk forskning

Engelsk titel

Clinical Research

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for, hvad forskning er, og hvilken betydning forskning har for patientbehandling og pleje, for egen og et fags udvikling, for undervisning og for samfundet
 • redegøre for de forskellige former for klinisk videnskabelige undersøgelser, herunder kunne angive fordele og ulemper ved disse
 • redegøre for principper i den klinisk kontrollerede undersøgelse, herunder kunne forklare betydningen af bias, blinding og randomisering
 • redegøre for principperne i litteratursøgning, herunder kunne beskrive en søgestrategi
 • redegøre for principper og problemstillinger ved udarbejdelse af case report forms
 • redegøre for principper for udvikling af nye lægemidler, herunder indhold og betydning af Good Clinical Practice
   

Færdigheder

 • afrapportere et videnskabeligt arbejde i form af et abstract, en poster og – med vejledning – en mindre videnskabelig artikel
 • læse og kritisk vurdere videnskabelig original litteratur
 • skrive en protokol med henblik på et projekt
 • anvende informations- og kommunikationsteknologi til udfærdigelse og fremlæggelse af projekter og resultater af projekter

 

 

 

Forelæsninger og opgaveløsning.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for, hvad forskning er, og hvilken betydning forskning har for patientbehandling og pleje, for egen og et fags udvikling, for undervisning og for samfundet
 • redegøre for de forskellige former for klinisk videnskabelige undersøgelser, herunder kunne angive fordele og ulemper ved disse
 • redegøre for principper i den klinisk kontrollerede undersøgelse, herunder kunne forklare betydningen af bias, blinding og randomisering
 • redegøre for principperne i litteratursøgning, herunder kunne beskrive en søgestrategi
 • redegøre for principper og problemstillinger ved udarbejdelse af case report forms
 • redegøre for principper for udvikling af nye lægemidler, herunder indhold og betydning af Good Clinical Practice
   

Færdigheder

 • afrapportere et videnskabeligt arbejde i form af et abstract, en poster og – med vejledning – en mindre videnskabelig artikel
 • læse og kritisk vurdere videnskabelig original litteratur
 • skrive en protokol med henblik på et projekt
 • anvende informations- og kommunikationsteknologi til udfærdigelse og fremlæggelse af projekter og resultater af projekter
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 52
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 69