Evidens for klinisk anvendelse af personlig medicin

Kursusindhold

Implementering af personlig medicin udgør potentialet for et paradigmeskift i forebyggelse og behandling af sygdom, med udgangspunkt i at optimere individualiseret intervention. Få indsigt i at reducere risikoen for at nye behandlinger ikke har tilstrækkeligt dokumenteret effekt når personlig medicin bliver en del af den kliniske hverdag på tværs af sundhedssystemet.

På kurset får du en teoretisk forståelse af, hvorledes relevant videnskabelig evidens fremskaffes, med henblik på at dokumentere den kliniske gavnlige anvendelighed af interventioner, der har sigte på at optimere behandlingen af den enkelte patient ud fra vedkommendes unikke menneskelige egenskaber og karakteristika. Desuden at tilsikre at denne anvendelighed fastholdes over tid efter informationen først er introduceret i den kliniske hverdag bredt i sundhedssystemet.

Du bliver introduceret til grader i evidensopbygning og hvorledes denne kan dokumenteres, herunder såvel den interne så vel som den eksterne validitet af videnskabelige fund.

Innovative tilgange til fremskaffelse af evidens bliver diskuteret, med særlig fokus på de unikke udfordringer som personlig medicin har fremfor den traditionelle evidensopbygning ved studie af grupper af patienter.

Tilgange til kvantificering af den gavnlige effekt af disse interventioner og eventuelle utilsigtede konsekvenser bliver belyst.

Du får indsigt i de samfundsmæssige investeringer der kræves, og de juridiske udfordringer med henblik på at implementere og vedligeholde sådanne interventioner i den driftsmæssige del af sundhedssystemet.

 

Kurset består af fem hovedområder inkl. delemner:

1. Hvorfor har alle patienter med en sygdom ikke samme virkning af en medicin ?

 • Evidens skabelse
 • Fænotypen: syndrom vs. sygdom vs biomarkør vs individets sundhedsstatus
 • Effekt og bivirkning på gruppe niveau vs. på individ niveau
 • De kausale årsager til sygdom
 • Erfaring ved velmente fejlslutninger om brug af interventioner der faktisk ikke hjalp

 

2. Evidens skabelse for ny medicin

 • RCT’ere: faser før og efter myndighedsgodkendelse
 • Surrogatmarkør for effekt
 • Risiko stratifikation
 • Effektstørrelse: relativ vs. absolut
 • Investigator vs. industri initierede studier
 • Sjældne sygdomme og evidens skabelse
 • N=1 studier
 • Multi-arm-multi-stage og andre fleksible designs
 • Observationsstudier: sammenhæng og kausalitet

 

3. Strategiske spørgsmål frem for A vs B

 • Tidlig vs. sent intervention
 • Mere vs. mindre intervention
 • Nyere vs. etablerede intervention

 

4. Træk på elektronisk viden i den konkrete kliniske situation

 • Patient-like-me
 • Drift i datakvalitet kan påvirke viden – og hvordan modvirkes det
 • Myndigheder og sygehusejer governance
 • Hvem har ansvaret hvis elektronisk viden er misvisende?

 

5. Cost-effektiv behandling

 • De grundlæggende begreber og hvordan de beregnes
 • Prioritering: Gevinst for den enkelte og for samfundet
 • Prioritering: Hvem bestemmer hvad der er bedst? Lægen eller økonomen?
 • Etik: Gør det bedst muligt for den enkelte vs. hvad samfundet har råd til
Engelsk titel

Evidence Based Clinical Application of Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk 

 

Målbeskrivelse


Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

 • Kunne beskrive tilgange til udvikling af evidens for medicinske interventioner i patientbehandlingen.
 • Kunne diskutere de unikke udfordringer i fremskaffelse af denne evidens ifm personlig medicin, fremfor den traditionelle evidens for grupper af patienter, samt redegøre for innovative tilgange til at håndtere disse udfordringer.
 • Kunne redegøre for, i forbindelse med implementering af nye interventioner der bygger på automatiseret computer science, at adskille interventioner hvor evidens for nyttevirkning allerede foreligger (og hvor automatiseringen derfor har til sigte at optimere arbejdsgange) fra interventioner hvor evidensgrundlaget ikke er tilstrækkelig underbygget.
 • Kunne beskrive tilgange og faldgruber i indførsel og vedligeholdelse af den kliniske kvalitet af nye interventioner, der bygger på automatiserede computer-generet information. Såvel hvad angår den kliniske værdi såvel som juridiske ansvarsfordeling.
 • Kunne redegøre for kvantificeringen af de kliniske gavnlige forhold ved nye interventioner ift de nødvendige samfundsmæssige investeringer.

 

Kompetencer:

 • Kunne identificere de muligheder og udfordringer i egen afdeling/eget fagområde, der har betydning for udviklingen af personlig medicin Kunne planlægge forskning, udvikling, validering samt implementering af klinisk evidens for interventioner der bygger på personlig medicin. Kunne opsøge og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om disse forhold.

 

Færdigheder:

 • Kunne analysere og forholde sig kritisk til klinisk evidens opbygning ved brug af personlig medicin i sundhedsvæsenet. Kunne formidle sin viden om disse forhold til patienter, kolleger og andre faggrupper

- 3 x 2 dages fremmøde
- Undervisning og gruppearbejde om projekt

Du skal forvente betydelig forberedelse til alle dele af kurset. Imellem de tre fremmøder vil der være selvstudier og gruppearbejde.

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside: www.personligmedicin.ku.dk/​adgangskrav/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen består af en kursusopgave, som skrives individuelt eller i grupper i forlængelse af kursets undervisning og det projektarbejde, som kommer til at løbe parallelt med undervisningen.
Eksamensopgavens omfang er: 8 sider, hvis man skriver alene; 12 sider, hvis man er to til tre, som skriver sammen; 16 sider hvis man er fire, som skriver sammen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden:

 • Kunne beskrive tilgange til udvikling af evidens for medicinske interventioner i patientbehandlingen.
 • Kunne diskutere de unikke udfordringer i fremskaffelse af denne evidens ifm personlig medicin, fremfor den traditionelle evidens for grupper af patienter, samt redegøre for innovative tilgange til at håndtere disse udfordringer.
 • Kunne redegøre for, i forbindelse med implementering af nye interventioner der bygger på automatiseret computer science, at adskille interventioner hvor evidens for nyttevirkning allerede foreligger (og hvor automatiseringen derfor har til sigte at optimere arbejdsgange) fra interventioner hvor evidensgrundlaget ikke er tilstrækkelig underbygget.
 • Kunne beskrive tilgange og faldgruber i indførsel og vedligeholdelse af den kliniske kvalitet af nye interventioner, der bygger på automatiserede computer-generet information. Såvel hvad angår den kliniske værdi såvel som juridiske ansvarsfordeling.
 • Kunne redegøre for kvantificeringen af de kliniske gavnlige forhold ved nye interventioner ift de nødvendige samfundsmæssige investeringer.

 

Kompetencer:

 • Kunne identificere de muligheder og udfordringer i egen afdeling/eget fagområde, der har betydning for udviklingen af personlig medicin Kunne planlægge forskning, udvikling, validering samt implementering af klinisk evidens for interventioner der bygger på personlig medicin. Kunne opsøge og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om disse forhold.

 

Færdigheder:

 • Kunne analysere og forholde sig kritisk til klinisk evidens opbygning ved brug af personlig medicin i sundhedsvæsenet. Kunne formidle sin viden om disse forhold til patienter, kolleger og andre faggrupper.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 135
 • Projektarbejde
 • 35
 • Eksamen
 • 18
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPMM21004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Pris: 14.000 Kr.

 

Skemagruppe
Kurset udbydes som blokkursus på i alt 8 uger i efterårssemestret.

Kurset er bygget op af:
- 6 dages fremmøde (fordelt på 2+2+2 dage)
- 6 dages online undervisning / gruppearbejder
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Lundgren   (13-6c677075306e77706669746770427467696b71706a30666d)
Underviser

Kursusansvarlig:
Jens Lundgren, Professor, Overlæge,Institut for klinisk Medicin, Københavns Universitet og Centerleder, Center for Præcisionsmedicinering af Smitsomme Komplikationer til Immundefekter (PERSIMUNE), Danmarks Grundforskningsfond, Rigshospitalet.

Gemt den 19-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students