Digitale processer til fremstilling af keramiske restaureringer, valgfag

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en dybdegående forståelse for de digitale processer ved aftryktagning og fremstilling af keramiske restaureringer

Engelsk titel

Digital processes used in fabrication of ceramic reconstructions

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit  
Beståelsesfrist: inden afslutningen af kandidatuddannelsen  
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

Viden

 • redegøre for præparationsprincipper og cementering afhængig af materialevalg
 • redegøre for den digitale arbejdsgang for fremstilling af keramiske restaureringer
 • reflektere over valg af materiale, præparation, aftryksteknik samt restaureringstype ved fremstilling og cementering af keramiske restaureringer

 

Færdigheder

 • udføre praktiske øvelser, hvori præparation til keramisk restaurering, digitalt aftryk, fræsning samt efterbehandling og cementering af keramisk restaurering indgår
 • formidle digital arbejdsgang for fremstilling af keramiske restaureringer med specifikke materialer for medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og præparationstyper til fremstilling og cementering af keramiske restaureringer

 

Kompetence

 • vælge materiale og anvende præparationstyper til fremstilling og cementering af keramiske restaureringer via CAD/CAM

Teoretiske forelæsninger og diskussioner af forskellige digitale arbejdsprocesser. I kurset indgår præparation, scanning, design og fremstilling af keramiske restaureringer. Til de praktiske øvelser deles de studerende i grupper

Artikler, forelæsningsnoter og vejledninger til de praktiske øvelser. 

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
Aktiv kursusdeltagelse, deltagelse i praktiske øvelser samt mundtlig fremlæggelse i løbet af kurset
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for præparationsprincipper og cementering afhængig af materialevalg
 • redegøre for den digitale arbejdsgang for fremstilling af keramiske restaureringer
 • reflektere over valg af materiale, præparation, aftryksteknik samt restaureringstype ved fremstilling og cementering af keramiske restaureringer

 

Færdigheder

 • udføre praktiske øvelser, hvori præparation til keramisk restaurering, digitalt aftryk, fræsning samt efterbehandling og cementering af keramisk restaurering indgår
 • formidle digital arbejdsgang for fremstilling af keramiske restaureringer med specifikke materialer for medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og præparationstyper til fremstilling og cementering af keramiske restaureringer 

 

Kompetence

 • vælge materiale og anvende præparationstyper til fremstilling og cementering af keramiske restaureringer via CAD/CAM
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 32
 • Øvelser
 • 17
 • Studiegrupper
 • 9
 • Total
 • 69