Parodontitis og dets komorbiditeter – orale og systemiske manifestationer, valgfag

Kursusindhold

Kurset giver de studerende viden om medicinske komorbiditer til marginal parodontitis, herunder disses systemiske og orale manifestationer. Kurset giver de studerende mulighed for at fordybe sig i associationer mellem parodontitis og medicinsk sygdom. De studerende få desuden indblik i kliniske forholdsregler ved udvalgte medinske tilstande så som diabetes mellitus, hjerte-karsygdom, reumatoid arthritis og præmatur fødsel. 

Engelsk titel

Periodontitis and its comorbidities - oral and systemic manifestations

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit  
Beståelsesfrist: inden afslutningen af kandidatuddannelsen  
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for medicinske komorbiditeter til parodontitis
 • Reflektere over parodontale forhold, som er disponerende for udvikling af medicinsk sygdom
 • Have kendskab til mulige systemiske manifestationer af medicinsk sygdom associeret til parodontitis.

 

Færdigheder:

 • Genkende orale manifestationer af medicinsk sygdom associeret til parodontitis 
 • Identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af kormodbitet til parodontitis

 

Kompetence:

 • Henvise patienter med kormorbiditeter til egen læge. 
 • Være i stand til at indtænke parodontalbehandling i forhold til anden relevant medicinsk behandling
 • Reducere risiko for udvikling af komorbiditet hos patienter med parodontitis.

Introduktionspræsentation varetaget af undervisere. Litteraturgennemgang varetaget af studerende i studiegrupper inddelt efter emne, derefter opsamling i form af mundtlige præsentationer med brug af multimedier.

Artikler omhandlende: Parodontitis' komorbiditeter og disses kliniske manifestationer.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
Aktiv kursusdeltagelse
Mundtlig præsentation af litteratur undervejs i kurset
Bestået multiple-choice test i slutning af kurset
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for medicinske komorbiditeter til parodontitis
 • Reflektere over parodontale forhold, som er disponerende for udvikling af medicinsk sygdom
 • Have kendskab til mulige systemiske manifestationer af medicinsk sygdom associeret til parodontitis.

 

Færdigheder:

 • Genkende orale manifestationer af medicinsk sygdom associeret til parodontitis 
 • Identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af kormodbitet til parodontitis

 

Kompetence:

 • Henvise patienter med kormorbiditeter til egen læge. 
 • Være i stand til at indtænke parodontalbehandling i forhold til anden relevant medicinsk behandling
 • Reducere risiko for udvikling af komorbiditet hos patienter med parodontitis.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 41
 • Studiegrupper
 • 20
 • Vejledning
 • 0,5
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 68,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19050U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

En uges varighed
Placering
Forår
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
30
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Damgaard   (4-656a74664275777066306d7730666d)
Underviser

Palle Holmstrup
Christian Damgaard
Claus Henrik Nielsen
Peter Riis Hansen
Allan Flyvbjerg

Gemt den 22-09-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students