Eksamen i Odontologisk Klinik

Engelsk titel

Exam in Odontological Clinic

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af kandidatuddannelsen

Eksamen knytter sig til kursus i klinisk fællesundervisning 1 og kursus i klinisk fællesundervisning 2.
Eksamen integrerer fagområderne oral rehabilitering, parodontologi, klinisk oral fysiologi/oral medicin, cariologi og endodonti samt tand-, mund- og kæbekirurgi fra kursus i klinisk fællesundervisning 1 samt patientvisitation og oral rehabilitering 4 fra kursus i klinisk fællesundervisning 2

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Med 45 minutters forberedelse.
Eksamination i to kasuistikker, hvoraf den ene udleveres ved forberedelsen, mens den anden er udarbejdet af den studerende.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Relevante tomme journalregistreringsark, diagnoseliste samt adgang til http://pro.medicin.dk/ og http://interaktionsdatabasen.dk/ 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Færdighed

 • diskutere differential diagnostiske problemstillinger ved de mest almindelige orale sygdomme som kræver akut behandling
 • redegøre og diskutere patientjournalens struktur og funktion
 • fremlægge og diskutere kasuistikker over egne behandlede patienter med anvendelse af korrekt fagterminologi
 • fremlægge og diskutere ukendte patient kasuistikker
 • vurdere og diskutere komplekse kliniske/​parakliniske relaterede problemstillinger
 • inddrage og diskutere forskellige sygdoms- og sundhedsmodeller i relation til diagnostik og behandling


Kompetence

 • integrere den viden og de færdigheder, som den studerende har tilegnet sig tidligere på uddannelsen
 • demonstrere evnen til at integrere de relevante fagområder i vurderingen af det enkelte patienttilfælde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 2