Udvidet parodontologi 1

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse, lægge behandlingsplan under vejledning og udføre parodontalbehandling, herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation og intraossøse knogledefekter samt furkaturinvolveringer (patientkategori P3: parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis) under vejledning samt redegøre for denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese, patologi og udbredelse i befolkningen.

Engelsk titel

Advanced Periodontology 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Beståelsefrist for kursus: inden deltagelse kursus i udvidet parodontologi 2, kursus i oral rehabilitering 2 og eksamen i kandidatspeciale

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • kombinere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologiske forandringer
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • kombinere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved gingiva sana, gingivitis, kronisk parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om dannelsen og opbygningen af calculus med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis
 • redegøre for principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis herunder kroniske og aggressive former under hensyn til patientens alder
 • redegøre for behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • kombinere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter
 • redegøre for behandling med baggrund i rygnings indflydelse på marginal parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis i forbindelse med opretholdelse af god mundhygiejne
 • redegøre for den teoretiske viden for behandlingen af patienter med parodontiis marginalis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • redegøre for sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • angive indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • redegøre for akut nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • redegøre for systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
   

Færdighed

 • redegøre for anvendelse af supragingival kemisk plaquekontrol
 • planlægge anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsin-strumenter til depuration
 • redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for indikationer for og kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
   

Kompetence

 • redegøre for forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • redegøre for resultatet af hygiejnefasen, planlægge endelig behandlingsplan og tilpasse prognoser samt behandlingsforløb
 • redegøre for indikationer for, samt være i stand til selvstændigt at udføre subgingival depuration på patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for resultatet af hygiejnefase, lapoperation og gingivektomi og for muligheder for revision af behandlingen
 • redegøre for principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelægge og gennemføre denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis under hensyn til patientens alder
 • for patienter med marginal parodontitis at kunne: informere patienter om årsagen til marginal parodontitis og instruere i forbedring af mundhygiejne/hjemmetandpleje, gennemføre depuration samt gennemføre rationel parodontalbehandling tilpasset den enkelte patient
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for marginal parodontitis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 1. semester kandidat niveau

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og obligatoriske kliniske øvelser

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i parodontologi på 2. semester

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisningen samt godkendte opgaver / tests og PA-kandidatpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • kombinere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologiske forandringer
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • kombinere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved gingiva sana, gingivitis, kronisk parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om dannelsen og opbygningen af calculus med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis
 • redegøre for principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis herunder kroniske og aggressive former under hensyn til patientens alder
 • redegøre for behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • kombinere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter
 • redegøre for behandling med baggrund i rygnings indflydelse på marginal parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis i forbindelse med opretholdelse af god mundhygiejne
 • redegøre for den teoretiske viden for behandlingen af patienter med parodontiis marginalis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • redegøre for sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • angive indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • redegøre for akut nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • redegøre for systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
   

Færdighed

 • redegøre for anvendelse af supragingival kemisk plaquekontrol
 • planlægge anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsin-strumenter til depuration
 • redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for indikationer for og kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
   

Kompetence

 • redegøre for forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • redegøre for resultatet af hygiejnefasen, planlægge endelig behandlingsplan og tilpasse prognoser samt behandlingsforløb
 • redegøre for indikationer for, samt være i stand til selvstændigt at udføre subgingival depuration på patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for resultatet af hygiejnefase, lapoperation og gingivektomi og for muligheder for revision af behandlingen
 • redegøre for principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelægge og gennemføre denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis under hensyn til patientens alder
 • for patienter med marginal parodontitis at kunne: informere patienter om årsagen til marginal parodontitis og instruere i forbedring af mundhygiejne/​hjemmetandpleje, gennemføre depuration samt gennemføre rationel parodontalbehandling tilpasset den enkelte patient
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for marginal parodontitis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 1. semester kandidat niveau
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 37
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Klinik
 • 48
 • Total
 • 106