Binding af udvalgte dentalmaterialer til emalje og dentin (valgfag)

Kursusindhold

Kurset giver de studerende forudsætninger for at forstå samspillet mellem udvalgte adhæsive dentalmaterialer (kompositte plast, glasionomercementer og plastcementer) og de hårde tandvæv.

Engelsk titel

Bonding adhesive materials to enamel and dentine (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit  
Beståelsesfrist: inden afslutning på bacheloruddannelsen  
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for, hvordan dentalmaterialer bindes til emalje og dentin
 • redegøre for forskellige metoder til at teste bindingsstyrke
 • reflektere over betydningen af tandens og materialets struktur og sammensætning for bindingsstyrken

 

Færdigheder:

 • udføre praktiske øvelser, hvor adhæsive dentalmaterialer bindes til ekstraherende tænder
 • analysere resultater vedr. dentalmaterialer i forskellige undersøgelser
 • analysere resultater fra egne forsøg og udarbejde en rapport
 • formidle rapporten til medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og materialernes anvendelse

 

Kompetence:

 • vælge og anvende adhæsive materialer optimalt

Teoretiske forelæsninger og diskussion af problemer, artikler, rapporter. I laboratorieøvelserne arbejder de studerende med dentalmaterialerne, laver prøvelegemer og udfører nogle af de mest almindelige tests til dentalmaterialerundersøgelser.

Til laboratorieøvelserne vil de studerende blive opdelt i grupper på maks. 5 studerende.

Forelæsningsnoter, vejledninger til de praktiske øvelser.

Bestået samtlige obligatoriske kurser og eksamener til og med 4. semester

1. semester
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp

2. semester
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler
Kursus i tændernes udvikling og struktur
Eksamen i tændernes udvikling og struktur

3. semester
Kursus i medicinsk genetik
Eksamen i medicinsk genetik
Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i statistik

4. semester
Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi
Eksamen i biokemi
Kursus i oral mikrobiologi
Eksamen i oral mikrobiologi
Kursus i oral struktur og funktion
Eksamen i oral struktur og funktion
Kursus i studium generale
Eksamen i studium generale
Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
Kursus i klinisk introduktion
Kursus i radiologi 1

Vejledninger står på engelsk.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Deltagelse i laboratorieøvelser.
Der udarbejdes en rapport om udvalgte metoder. Denne rapport præsenteres mundtligt i løbet af kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for, hvordan dentalmaterialer bindes til emalje og dentin
 • redegøre for forskellige metoder til at teste bindingsstyrke
 • reflektere over betydningen af tandens og materialets struktur og sammensætning for bindingsstyrken

 

Færdigheder

 • udføre praktiske øvelser, hvor adhæsive dentalmaterialer bindes til ekstraherende tænder
 • analysere resultater vedr. dentalmaterialer i forskellige undersøgelser
 • analysere resultater fra egne forsøg og udarbejde en rapport
 • formidle rapporten til medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og materialernes anvendelse

 

Kompetence

 • vælge og anvende adhæsive materialer optimalt
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 41
 • Praktiske øvelser
 • 7
 • Øvelser
 • 12
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16077U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
30
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ana Raquel Benetti   (4-6677676a45787a736933707a336970)
Kursussekretær: Helle Gladbo, helle.gladbo@sund.ku.dk
Underviser

Ana Raquel Benetti, Hans-Jørgen Fensholm, Liselotte Larsen

Gemt den 22-09-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students