Patientvisitation

Kursusindhold

Hovedindholdet i undervisningen er i samarbejde med studerende på kandidatuddannelsen, at foretage undersøgelse, diagnostik og indledende behandlingsplanlægning af patienter som søger behandling på tandlægeskolen eller som allerede er i behandling på tandlægeskolen. I samarbejde med kurserne i parodontologi, cariolog og oral fysiologi skal kurset give den studerende rutine i at anvende de overordnede og underordnede diagnoser i de respektive fagområder. Den studerende skal kunne forstå grundprincipperne i opbygning og funktion af patientjournaler. Den studerende vil deltage som observatør til akutte behandlinger herunder få kendskab til instrumenter etc der bruges ved sådanne indgreb

Engelsk titel

Patient Triage

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden afslutning af bacheloruddannelsen
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive værdien af at lytte til patientens klager og ønsker
 • Beskrive tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer
 • Kende til ætiologien og symptomerne bag sygdomme og tilstande som kræver akut behandling
 • Forklare betydningen af patientens almene sundhedstilstand i forhold til diagnostik
 • Forklare ætiologien bag et spektrum af orale sygdomme og tilstande
 • Forklare tandsættets normale okklusionsforhold
 • Opstille de overordnede behandlingsmuligheder for de plakinducerede sygdomme
 • Redegøre for undersøgelsesresultater
   

Færdighed

 • Beherske hygiejneforeskrifter i sit arbejde
 • Optage en anamnese
 • Foretage professionel tandrengøring
 • Foretage en intraoral undersøgelse
 • Indføre relevante anamnetiske informationer i journalen
 • Identificere, registrere og drøfte de kliniske forandringer ved plakinducerede sygdomme og andre orale sygdomme og tilstande
 • Beherske en prioriteret problem-/diagnoseliste
 • Formidle patientens problemer i et odontologisk fagsprog
 • Formidle undersøgelsesresultater for patienten
   

Kompetencer

 • Overføre tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer til praksis
 • Rådgive patienter i forebyggelse eller egenkontrol i forhold til at undgå udvikling af eller progression i plakinducerede sygdomme
 • Samarbejde professionelt når den studerende fungerer som "klinikassistent" ved patientbehandling

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser

Kursus i klinisk introduktion (SODB16047U)

Kurset afsluttes med kursusattest

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Kursusattest udstedes på baggrund af bestået Multiple-choice test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattester skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive værdien af at lytte til patientens klager og ønsker
 • Beskrive tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer
 • Kende til ætiologien og symptomerne bag sygdomme og tilstande som kræver akut behandling
 • Forklare betydningen af patientens almene sundhedstilstand i forhold til diagnostik
 • Forklare ætiologien bag et spektrum af orale sygdomme og tilstande
 • Forklare tandsættets normale okklusionsforhold
 • Opstille de overordnede behandlingsmuligheder for de plakinducerede sygdomme
 • Redegøre for undersøgelsesresultater
   

Færdighed

 • Beherske hygiejneforeskrifter i sit arbejde
 • Optage en anamnese
 • Foretage professionel tandrengøring
 • Foretage en intraoral undersøgelse
 • Indføre relevante anamnetiske informationer i journalen
 • Identificere, registrere og drøfte de kliniske forandringer ved plakinducerede sygdomme og andre orale sygdomme og tilstande
 • Beherske en prioriteret problem-/diagnoseliste
 • Formidle patientens problemer i et odontologisk fagsprog
 • Formidle undersøgelsesresultater for patienten
   

Kompetencer

 • Overføre tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer til praksis
 • Rådgive patienter i forebyggelse eller egenkontrol i forhold til at undgå udvikling af eller progression i plakinducerede sygdomme
 • Samarbejde professionelt når den studerende fungerer som "klinikassistent" ved patientbehandling
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Forberedelse (anslået)
 • 26
 • Klinik
 • 48
 • Total
 • 79