Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi

Kursusindhold

At give den studerende nøjagtig og systematisk viden om det menneskelige legemes regioner og organer. Den studerende skal kunne palpere og inspicere tilgængelige strukturer på levende mennesker.

Engelsk titel

Exam in Macroscopic and Microscopic Anatomy of the Organs

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden påbegyndelse af bachelorprojektet
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive hjertets makroskopiske opbygning samt beskrive kliniske undersøgelsesmetoder for hjertet
 • beskrive de store blodkar og lymfesystemet i thorax
 • beskrive luftvejene og mediastinum samt beskrive kliniske undersøgelsesmetoder for lungerne
   

Færdighed

 • redegøre for den histologiske opbygning af tonsiller, luftvejene, det vaskulære system, fordøjelsessystemet, nyrerne, endokrine kirtler, kønsorganer, huden og accessoriske organer
 • anvende korrekt terminologi

Ved brug af makroskopiske og mikroskopiske præparater gennemgås den humane anatomi med hensyn til opbygning og funktion ved dialogbaseret holdundervisning.

Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter (SODB16011E)
Eksamen i tændernes udvikling og struktur (SODB16023E)
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler (SODB16021E)

Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive hjertets makroskopiske opbygning samt beskrive kliniske undersøgelsesmetoder for hjertet
 • beskrive de store blodkar og lymfesystemet i thorax
 • beskrive luftvejene og mediastinum samt beskrive kliniske undersøgelsesmetoder for lungerne
   

Færdighed

 • redegøre for den histologiske opbygning af tonsiller, luftvejene, det vaskulære system, fordøjelsessystemet, nyrerne, endokrine kirtler, kønsorganer, huden og accessoriske organer
 • anvende korrekt terminologi
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 36
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 57