Neurobiologisk grundlag for neurorehabilitering

Kursusindhold

Kurset vil lægge vægt på en forståelse af hvordan menneskets nervesystem fungerer som grundlag for neurorehabilitering.
Kurset vil gennemgå nervesystemets funktion på cellulært og integrativt niveau med særligt fokus på dets betydning for/indflydelse på neurorehabilitering. Kurset vil tage udgangspunkt i nyere elektrofysiologiske, billeddannende og metaboliske undersøgelser og fremhæve disse metoders muligheder for at kvalificere / udrede neurorehabilitering. Følgende specifikke emner bliver berørt på kurset: Det neurobiologiske grundlag for sensorisk bearbejdning, motoriske funktioner, indlæring, hukommelse, søvn, sprog og højere kognitive funktioner.

Engelsk titel

Neurobiological basis for neurorehabilitation

Uddannelse

Master i neurorehabilitering https:/​/​neurorehab.ku.dk/​

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for forholdet mellem neurorehabilitering og nervesystemets funktion på cellulært og integrativt niveau
 • Redegøre for neurobiologiske begreber og målemetoder i relation til neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering
 • Forholde sig kritisk til analyser af rehabiliteringsindsatser

 

Færdigheder

 • Mestre kvalificeret søgning af faglitteratur om neurobiologi og sætte det i relation til neurorehabilitering
 • Redegøre for metode og opbygning af original litteratur
 • Benytte begreber fra neurobiologien og sætte dem i relation til neurorehabilitering
 • Analysere, diskutere og vurdere rehabiliteringsindsatser
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper

 

Kompetencer

 • Implementere grundlæggende neurobiologisk viden af relevans for neurorehabilitering
 • Søge relevante informationskilder og være kildekritisk
 • Iværksætte inititativer til neurorehabiliteringsindsatser baseret på indsigt i neurobiologi

On-campus undervisning og øvelser samt e-læring

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser: professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygeplejerske, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin og lignende sundhedsvidenskabelige uddannelser, samt bachelor- eller kandidatuddannelse i psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
Den mundtlige eksamination sker på baggrund af et emne der trækkes forud for eksamen.
Der er 20 minutters forberedelsestid
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Viden

 • Redegøre for forholdet mellem neurorehabilitering og nervesystemets funktion på cellulært og integrativt niveau
 • Redegøre for neurobiologiske begreber og målemetoder i relation til neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering
 • Forholde sig kritisk til analyser af rehabiliteringsindsatser

 

Færdigheder

 • Mestre kvalificeret søgning af faglitteratur om neurobiologi og sætte det i relation til neurorehabilitering
 • Redegøre for metode og opbygning af original litteratur
 • Benytte begreber fra neurobiologien og sætte dem i relation til neurorehabilitering
 • Analysere, diskutere og vurdere rehabiliteringsindsatser
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper

 

Kompetencer

 • Implementere grundlæggende neurobiologisk viden af relevans for neurorehabilitering
 • Søge relevante informationskilder og være kildekritisk
 • Iværksætte inititativer til neurorehabiliteringsindsatser baseret på indsigt i neurobiologi

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 150,5
 • Øvelser
 • 6
 • E-læring
 • 25
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 206,0