Humanbiologi, Medicin og Teknologi

Kursusindhold

Kurset giver studenten den fornødne viden til at kunne forstå hvordan den raske menneskekrop fungerer. Kurset præsenterer hovedtrækkene i organers og organsystemers anatomi og fysiologi. Der lægges blandt andet vægt på følgende emner: cellebiologi, bevægeapparatet, immunsystemet, nervesystemet, endokrinologi, hjerte, kredsløb, respiration, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, lever og nyrer.

Engelsk titel

Human Biology, Medicine and Technology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Medicin og Teknologi - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for og forklare den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion

 • Beskrive metabolismen af kulhydrat, lipider og proteiner

 • Beskrive anatomien af de større organer og organsystemer

 • Redegøre for og forklare fysiologien af de større organer og organsystemer

 • Beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning

 • Beskrive hovedprincipperne i reguleringen af kroppens funktioner

Færdigheder:

 • Anvende og beherske medicinsk terminologi relateret til humanbiologi

Kompetencer:

 • Overføre basal humanfysiologisk og anatomisk teori til anvendelse på videregående kurser i sygdomslære og patofysiologi

 • Samarbejde og kommunikere effektivt med sundhedspersonale og sundhedsvidenskabelige forskere

Forelæsninger, holdtimer og studiecafé.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der tilbydes løbende egen evaluering i form af 3 x 30 minutters test i Absalon fordelt over semesteret. Testen udføres på den studerendes egen computer

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve på Peter Bangsvej
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for og forklare den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion;

 • Beskrive metabolismen af kulhydrat, lipider og proteiner;

 • Beskrive anatomien af de større organer og organsystemer;

 • Redegøre for og forklare fysiologien af de større organer og organsystemer;

 • Beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning;

 • Beskrive hovedprincipperne i reguleringen af kroppens funktioner.

Færdigheder:

Anvende medicinsk terminologi relateret til humanbiologi.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 52
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 171
 • E-læring
 • 3
 • Studiegrupper
 • 26
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 275