Kursus i endokrinologi, reproduktion og blod

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kundskaber om og forståelse for de endokrine organer og blodet samt de mandlige og kvindelige kønsorganers makro- og mikroskopiske struktur og funktion. Den studerende skal desuden efter kurset kunne beskrive de endokrine organers hormonale virkningsmekanismer, herunder deres regulerings- og feedbackmekanismer.

Engelsk titel

Course in Endocrinology, the Reproduction System and Blood

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive bækkenbundens, brystkirtlernes, de endokrine organers og de mandlige og kvindelige genitalorganers makro- og mikroskopiske anatomi (inklusive kar og nerver) samt embryonale udvikling
 • Redegøre for spermiogenese og ovulation samt forklare mekanismen ved reproduktion
 • Beskrive strukturelle forandringer i de kvindelige genitalorganer under menstruationscyklus og under graviditet, herunder placentas og brystkirtlernes funktioner
 • Redegøre for hormonernes generelle virkningsmekanismer med fokus på receptorer og signaltransduktionsmekanismer
 • Redegøre for steroidhormonernes biokemi og virkningsmekanisme
 • Beskrive i hovedtræk de endokrine funktioner belyst ved hyper- og hypofunktionstilstande, og i forbindelse hermed beskrive de vigtigste patologiske fund ved endokrine sygdomme
 • Redegøre for de vigtigste kvantitative endokrinologiske forhold
 • Redegøre for hovedtræk af hypothalamus- og hypofysefunktionerne
 • Redegøre for thyreoideafunktionen, herunder biosyntesen af thyreoideahormoner og deres betydning for stofskiftet
 • Redegøre for calcium- og fosfat-stofskiftet samt reguleringen af knoglernes stofskifte, betydningen af calcitonin, vitamin D og parathyreoidea
 • Beskrive hudens (og dens derivaters) mikroskopiske og makroskopiske opbygning samt hudens betydning for vitamin D omsætning
 • Redegøre for hormoners regulering af metabolismen og organspecifikt substrat-flow
 • Redegøre for fedtvævets endokrine funktioner
 • Redegøre for glucosestofskiftet, reguleringen af plasma-glukose, og herunder glucosetolerance, insulinresistens og sukkersygeudvikling
 • Redegøre for energibalancen, metabolisk syndrom, fedme og fedmebehandling
 • Måle kropssammensætning
 • Redegøre for organismens stressreaktioner og katabolisme
 • Redegøre for kønsorganernes hormoner og funktioner, deres relation til hypofyse og hypothalamus samt fundamentale endokrinologiske aspekter af graviditeten
 • Redegøre for hovedtræk af vækstens biokemi, fysiologi og patofysiologi
 • Redegøre for blodets indhold af proteiner og metabolitter, erythrocyttens stofskifte og mekanismerne bag trombolyse og trombogenese
 • Beskrive milt, thymus, lymfeknuder og lymfekars mikroskopiske opbygning.

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved integreret eksamen i nyrer, endokrinologi og blod.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
De obligatoriske elementer på kursus i endokrinologi, reproduktion og blod er:
- Mødepligt til og deltagelse i livsstilsøvelsen
- Aflevering af rapport i forbindelse med livsstilsøvelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive energistofskiftemæssige aspekter af type 2 diabetes.
   

Færdigheder

 • Måle og udføre beregninger på humane markører for sukkerstofskiftet i blodet i hvile og under en oral glukosetoleranstest og i relation til dette diskutere insulinresistens og type 2 diabeteskriterier.
 • Måle de fem parametre for det metaboliske syndrom
 • Diskutere begrebet metabolisk syndrom.
 • Måle kropskomposition med forskellige metodikker og i lyset af dette diskutere fedme i relation til BMI og fedtprocent.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Holdundervisning
 • 37
 • Forberedelse (anslået)
 • 22
 • Øvelser
 • 4
 • Total
 • 98

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12035U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristine Færch   (15-6f766d77786d7269326a656976676c4477797268326f7932686f)
Kursussekretær: Pernille Kristensen, e-mail: pernille.kristensen@sund.ku.dk
Gemt den 19-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students