Integreret eksamen i immunologi, basal patologi og basal farmakologi

Engelsk titel

Exam in Basic Pharmacology, General Pathology and Immunology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i immunologi, kursus i almen patologi samt kursus i basal farmakologi.

Arbejdsbelastningen for integreret eksamen i immunologi, basal patologi og basal farmakologi er registreret under kursus i immunologi, kursus i basal patologi og kursus i basal farmakologi.

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den lommeregner, som er indeholdt i Office-pakken samt formelsamling i farmakologi.
Adgang til VIRMIK.

Til eksamen udleveres en emneopdelt stofliste.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Basal farmakologi:

Viden

 • Forklare basale farmakologiske grundbegreber, herunder bl.a. receptorbegrebet, agonisme, antagonisme, affinitet og dosis-virkning sammenhænge
 • Forklare basale principper inden for lægemiddelopdagelse og -udvikling
 • Beskrive farmakodynamiske og farmakokinetiske grundbegreber
 • Redegøre for lægemiddeloptagelse, molekylære virkningsmekanismer, virkning i kroppen, metabolisering og udskillelse samt betydning af genetisk variation for disse processer
 • Redegøre på et molekylært grundlag for interaktioner mellem lægemidler og biomolekyler
 • Beskrive toksikologiske grundbegreber inden for almen toksikologi
 • Forklare virkningsmekanismer, anvendelse, bivirkninger og interaktioner for udvalgte større lægemiddelgrupper.
   

Almen patologi:

Viden

 • På basalt niveau kende baggrunden for sygdommes opståen og udvikling
 • Redegøre for og genkende celle- og vævsforandringer ved cytopatologi, inflammation, hjerte-karsygdomme og neoplasi
 • Beherske den for patologi gældende terminologi
 • Redegøre teoretisk for opståen af generelle sygdomsforandringer.
 • Forklare simple sammenhænge mellem sygdomsmanifestationer og sygdomsbehandling.
   

Færdigheder

 • Anvende mikroskopi til at erkende celle- og vævsforandringer
   

Kompetencer

 • Omsætte teori om sygdomsmekanismer til forståelse af de mikroskopisk erkendelige forandringer.


Immunologi:

Viden

 • Beskrive det lymfatiske systems mikro- og makroskopiske anatomi
 • Redegøre for immunsystemets opbygning, dets funktion og reaktioner, herunder mulige mekanismer bag immunologiske reaktioner
 • Redegøre for immunitet mod infektiøse agens og cancer
 • Forklare betydningen af immunologiske reaktioner (defekter såvel som hypersensibilitet og autoimmunitet) for sundhed og sygdom
 • Forklare anvendelsen af immunologiske principper og faktorer (som f.eks. antistoffer, cytokiner, vacciner) i diagnose, forebyggelse og behandling af sygdomme.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 4