Kursus i basal patologi

Kursusindhold

Faget skal danne grundlag for forståelse af sygdomsmekanismer og danne baggrunden for undervisningen i de kliniske fag. Faget danner det sproglige grundlag for at forstå og slå op i en patologibog samt som færdig læge at kunne forstå et patologisvar. Det sikrer en fundamental forståelse af sygdom og terminologien i faget.

Engelsk titel

Course in General Pathology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - kurset er ikke obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • På basalt niveau kende baggrunden for sygdommes opståen og udvikling.
 • Opnå teoretisk viden inden for cytopatologi, inflammation, hjerte-karsygdomme og neoplasi
 • Opnå færdigheder i strukturel genkendelse af celle- og vævsforandringer.
   

Færdigheder

 • Anvende mikroskopi til at erkende celle- og vævsforandringer
 • Forklare simple sammenhænge mellem sygdomsmanifestationer og sygdomsbehandling
 • Omsætte teori om sygdomsmekanismer til forståelse af de mikroskopisk erkendelige forandringer
 • Redegøre for og genkende celle- og vævsforandringer ved cytopatologi, inflammation, karsygdomme og neoplasi
 • Beherske den for patologi gældende terminologi
 • Redegøre teoretisk for opståen af generelle sygdomsforandringer.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Kurset evalueres i integreret eksamen i immunologi, almen patologi og basal farmakologi.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset er ikke obligatorisk
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kurset er ikke obligatorisk

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 26
 • Studiegrupper
 • 8
 • Total
 • 53

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12021U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Se Syllabus
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • BRIC
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Marie Kveiborg   (14-7064756c68316e79686c6572756a4365756c66316e7831676e)
 • Henrik Hasseldam   (16-6d6a73776e70336d6678786a716966724567776e6833707a336970)
Kursussekretær: Pernille Kristensen, e-mail: pernille.kristensen@sund.ku.dk
Gemt den 19-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students