Eksamen i medicinsk genetik, medicin

Engelsk titel

Exam in Medical Genetics, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i medicinsk genetik.

Arbejdsbelastningen for eksamen i medicinsk genetik er registreret under kursus i medicinsk genetik.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den lommeregner, som er indeholdt i Office-pakken.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • Forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • Beskrive og karakterisere arvegange
 • Forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • Forstå betydningen af genetisk variation
 • Beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme.
   

Færdigheder

 • Bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • Beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • Udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 2