Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler, medicin

Engelsk titel

Exam in Medical Cell and Tissue Biology and Excitable Cells, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Arbejdsbelastningen for integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler er registreret under kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi samt kursus i excitable celler.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Skriftlig prøve inklusive spotspørgsmål inden for mikroskopi på pc.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den lommeregner, som er indeholdt i Office-pakken
Documenta Physiologica et Biochemica omdeles.
Christoffersen, Jørgen: Kemiske data og oversigter 3. udgave.
Adgang til VIRMIK.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Medicinsk celle- og vævsbiologi:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering 
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancerbiologi og -udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå meiose
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv.
   

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg.
   

Kompetencer

 • Anvende opnået viden til at inddrage principper og forskningsresultater, analyseret med basale statistiske metoder, i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese

 

Excitable celler:

Viden

 • Forklare strukturen og funktionen af intracellulære strukturer/organeller
 • Redegøre for struktur og funktion af cellemembraner
 • Redegøre for strukturelle og formgivende proteiner i celler (cytoskelet) og væv (ECM)
 • Redegøre for genetisk information
 • Forklare anvendelsen af genteknologiske metoder
 • Redegøre for cellecyklus herunder apoptose
 • Redegøre for cellekommunikation og membrantransport
 • Redegøre for specialiserede cellers struktur og funktion
 • Redegøre for organisering af celler og extracellulær matriks i væv
 • Beskrive nervecellers struktur
 • Redegøre for den excitable cellemembrans struktur og funktion herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
 • Redegøre for synapsers struktur og funktion
 • Redegøre for sensoriske receptorer og for kodning af information i nervesystemet
 • Redegøre for struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur

 

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved mikroskopi
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • Total
 • 5