Fysisk aktivitet i forebyggelse, behandling og rehabilitering af sygdom

Kursusindhold

Manglende fysisk aktivitet og stillesiddende livsstil har vist sig at være den nye store udfordring for folkesundheden, og anslås til at være ansvarlig for næsten 40 millioner dødsfald per år på verdensplan, og inkluderer kardiovaskulær sygdom, cancer, luftvejssygdomme, neurodegeneration og diabetes. Hertil kommer skader og sygdomme i bevægeapparatet som nedsætter daglig funktion.

Fysisk aktivitet og træning har vist sig at have gavnlige effekter i forhold til både forebyggelse, behandling og rehabilitering af kroniske sygdomme, ligesom det vides at kunne styrke behandling og genoptræning af patienter, der har været udsat for traumer og skader, samt at forebygge lidelser i bevægeapparatet. På trods heraf, bruges fysisk aktivitet kun i begrænset omfang i den daglige kliniske tilgang. Dette skyldes både at fysisk aktivitets rolle ved komplekse sygdomme ikke er fuldt belyst, og at samspillet mellem fysisk aktivitet og farmakologisk behandling af sygdomme er uafklaret. På medicinstudiet undervises der kun sporadisk i den fysiske aktivitets indvirkning på den syge krop, såvel som hvorledes fysisk inaktivitet i sig selv, og i sammenhæng med bl.a. kost- og rygevaner, indvirker på individets risiko for en række sygdomme og dette kursus tilbyder et indblik i dette voksende felt.

Kurset er relevant for studerende, der har interesse i sport og fysisk aktivitet og som ønsker mere viden om virkningsmekanismer, effekten af fysisk aktivitet/inaktivitet og interaktionen med farmakologisk behandling.

I undervisningen belyses fysisk træning og inaktivitet ift. sygdom/sygdomsgrupper både fra et basalt biologisk perspektiv og fra et klinisk perspektiv. Undervisningen er klasseundervisning med dialog mellem studenter, basal forskere og klinikere.

Engelsk titel

Physical activity in prevention, treatment and rehabilitation of diseases

Uddannelse

Valgfag på Kandidatuddannelsen i medicin

Målbeskrivelse

Målbeskrivelserne er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Undervisningen vil være forelæsninger med en eller to kliniske og/eller basalforskere inden for området.

Artikler, oversigtsartikler og bog-kapitler relateret til de specifikke emner.

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Beståelse af kursus opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen samt aflevering af kort oplæg (½ -1 side) omkring selvvalgt forslag til anvendelse/forskning af fysisk aktivitet i regi af behandling/forebyggelse eller rehabilitering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • Redegøre for betydningen af fysisk aktivitet i forbindelse med forebyggelse og behandling af en række udvalgte sygdomme: Insulinresistens og type 2-diabetes, overvægt og fedme, hjerte-kar-sygdom, cancer, sarkopeni, knogleskørhed, muskuloskeletale sygdomme og skader, KOL og astma.
 • Redegøre for de primære konsekvenser af inaktivitet på helkropsniveau
 • Beskrive de primære træningsmetoder; styrketræning, udholdenhedstræning og bevægelses/​smidighedstræning og relevante begreber og metodikker inden for vurdering af aktivitet/inaktivitet.
 • Redegøre for eksempler på interaktion mellem fysisk aktivitet og farmakologisk behandling, og hvordan dette kan anvendes i et behandlingsforløb.

 

Færdigheder

 • Læse, forstå og fortolke data fra videnskabelige artikler om emner af relevans for kursets indhold.
 • Udpege de primære konsekvenser af fysisk inaktivitet og sammenligne dette med fysisk aktivitet herunder inddrage tidsforløb.
 • Klassificere betydningen af fysisk aktivitet/inaktivitet i behandling/forebyggelse og rehabilitering i behandlingen af de udvalgte sygdomme.

 

Kompetencer

 • Vurdere hypoteser/teorier om fysisk aktivitets indflydelse på behandling/forebyggelse og rehabilitering af udvalgte primære sygdomme.
 • Diskutere hvordan fysisk aktivitet/inaktivitet kan fremadrettet kan indgå i forebyggelse, behandling og rehabilitering af sygdomme.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 72
 • Eksamensforberedelse
 • 5
 • Total
 • 113