Eksamen i akut patient

Engelsk titel

Exam in the Acute Patient

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i akut patient.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i akut patient angives under klinisk kursus i akut patient.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 minutter
Stationsbaseret mundtlig eksamen af 45 minutters varighed uden forberedelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Sammenfatte principper for visitation af den akutte patient og være i stand til at anvende disse i praksis
 • Sammenfatte lægens rolle i akut-teamet og påtage sig et selvstændigt ansvar i dette team
 • Redegøre for akutte medicinske og kirurgiske tilstande.
   

Færdigheder

 • Identificere, observere og monitorere akutte tilstande
 • Påbegynde og udføre umiddelbar akut behandling
 • Selvstændigt udføre give ekstern hjertemassage, udføre hæmostase og ventilere på maske og på tube
 • Demonstrere kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling.
   

Kompetencer

 • Sætte realistiske grænser for sin egen kompetence.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,75
 • Total
 • 0,75