Eksamen i gynækologi og obstetrik

Engelsk titel

Exam in Gynaecology and Obstetrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres klinisk kursus i gynækologi og obstetrik. Internationale studerende kan aflægge eksamen på engelsk.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i gynækologi og obstetrik angives under klinisk kursus i gynækologi og obstetrik.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig prøve uden forberedelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

På baggrund af en case:

Viden

 • Redegøre for de relevante gynækologisk problemstillinger.
   

Færdigheder

 • Identificere de vigtigste kliniske oplysninger i casen
 • Angive en eller flere sandsynlige diagnoser
 • Diskutere ætiologi, patogenese og prognose
 • Demonstrere, hvordan patienten kan informeres og rådgives.
 • Demonstrere på fantom, hvordan gynækologiske undersøgelser, podninger og smear udføres.
   

Kompetencer

 • Foreslå og diskutere et relevant undersøgelsesprogram
 • Foreslå evidensbaseret behandling og diskutere forventet effekt af behandling.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 0,5