Eksamen i dermato-venerologi

Engelsk titel

Exam in Dermatology and Venereology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres klinisk kursus i dermato-venerologi.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i dermato-venerologi er registreret under klinisk kursus i dermato-venerologi.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
​​

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25
Mundtlig eksamen af 25 minutters varighed uden forberedelse baseret på en patient-case. Eksamen består som minimum af 2 spørgsmål – et i dermatologi og et i venerologi.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Definere diagnostiske kriterier for de almindeligt forekommende hud- og kønssygdomme
 • Beskrive differentialdiagnoser for almindeligt forekommende hud- og kønssygdomme
 • Kortfattet beskrive patogenese af almindelige inflammatoriske hudsygdomme og hudkræft
 • Beskrive hudmanifestationer ved intern medicinske sygdomme og kunne beskrive medikamentelle hudreaktioner
 • Beskrive indflydelsen af hudsygdomme på patientens livskvalitet
 • Redegøre for principperne bag forebyggelsen af hudkræft, kroniske sår, kontakt dermatit samt kønssygdomme.
   

Færdigheder

 • Give en udtømmende, objektiv beskrivelse af hudforandringer ved hjælp af fagets terminologi
 • Lægge en diagnostisk plan for en konkret patient med hud- eller kønssygdomme
 • Fortolke resultater af diagnostiske tests.
   

Kompetencer

 • Informere patienten om årsag, prognose og behandling
 • Initiere behandlingen af en patient med en ukompliceret hud- eller kønssygdom
 • Bedømme om en konkret patient med en hudsygdom bør henvises til en specialist.
 • Initiere behandlingen af en patient med livstruende eller alvorlig hudsygdom.