Beskyttelse af person- og sundhedsdata

Kursusindhold

Kurset har til formål at give de studerende indsigt i databeskyttelsesforordningen og de danske love, der beskytter person og sundhedsdata, herunder hvilke myndigheder der er involveret i regulering og tilsyn samt hvordan man bedst samarbejder med dem. I den forbindelse vil man indføres i, hvad en data protection officer er og deres rolle i en virksomhed. Der vil blive givet indsigt i, hvad det kræver at arbejde med projekter, der involverer person og sundhedsdata. De studerende skal være bekendt med hovedbegreber og får gennem forløbet cases, som de skal løse.

Engelsk titel

Protection of personal and health data

Uddannelse

Bacherloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk (2018-ordningen) 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hovedprincipperne i databeskyttelsesforordningen og hvordan den forvaltes i Danmark.
 • Beskrive en typisk opbygning af den interne dataforvaltning i en Region eller anden større organisation
 • Redegøre for en data protection officers opgaver
 • Redegøre for begreberne datansvarlig og databehandler
 • Redegøre for hovedprincipperne i person og sundhedsdatabeskyttelse og hvordan data kan behandles i kommunalt og hospitalsregi

 

Færdigheder:

 • I behandling af data kune identificere, hvilke analyser, anmeldelser, tilladelser mv. behandlingen kræver 
 • Skrive en databehandler aftale ved brug af EU standarddokumenter

 

Kompetence:

 • Rådgive om fordele og ulemper ved fælles dataansvar, brug af databehandler og videregivelse af data, samt hvad man som projektleder skal være påpasselig i forhold til dataaftaler

Forelæsninger og holdundervisning

Persondataret af Dorte Højlund

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Fri adgang til internettet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hovedprincipperne i databeskyttelsesforordningen og hvordan den forvaltes i Danmark.
 • Beskrive en typisk opbygning af den interne dataforvaltning i en Region eller anden større organisation
 • Redegøre for en data protection officers opgaver
 • Redegøre for begreberne datansvarlig og databehandler
 • Redegøre for hovedprincipperne i person og sundhedsdatabeskyttelse og hvordan data kan behandles i kommunalt og hospitalsregi

 

Færdigheder:

 • I behandling af data kune identificere, hvilke analyser, anmeldelser, tilladelser mv. behandlingen kræver 
 • Skrive en databehandleraftale ved brug af EU standarddokumenter

 

Kompetence:

 • Rådgive om fordele og ulemper ved fælles dataansvar, brug af databehandler og videregivelse af data, samt hvad man som projektleder skal være påpasselig i forhold til dataaftaler

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 15
 • Total
 • 30