Organisationsanalyse

Kursusindhold

Faget introducerer de studerende til grundlæggende organisationsanalyse anvendt i en sundhedssektorkontekst. De studerende undervises i grundlæggende organisationsanalytiske perspektiver, teorier og begreber. Der skal oparbejdes basal viden om den samfundsvidenskabelige forståelse af konkrete organisatoriske sammenhænge, hvori it anvendes eller søges implementeret. Målet er, at de studerende bliver i stand til selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger, som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer

Engelsk titel

Organizational Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Redegøre for  grundlæggende organisationsanalytiske perspektiver, begreber og metoder
 • Redegøre for  og diskutere betydningen af grundantagelser og erkendeinteresser i forskellige organisationsanalytiske retninger

 

Færdigheder

 • vurdere studiers organisationsanalytiske karakteristika
 • påpege og argumentere for stærke og svage sider ved forskellige teoretiske retninger eller begrebsanvendelser i forhold til givne problemstillinger
 • skaffe sig indsigt i organiseringen af et udvalgt område af sundhedsvæsenet
 • finde og anvende relevant litteratur i i relation til  organisatoriske problemstillinger

 

 

Kompetencer

 • selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger, som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer
 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser

Forelæsninger og holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives mundlig individuel feedback fra underviser og studerende efter afholdelse af oplæg i løbet af kurset.

Efter endt eksamen gives der individuel feedback i forbindelse med bedømmelsen.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Opgaven, der kan afleveres individuelt eller i grupper op til 3, skal indeholde en relevant case vedrørende IT i en sundhedsorganisatorisk sammenhæng, en organisationsanalytisk problemstilling, inklusiv identifikation af relevante organisationsanalytiske aspekter, redegørelse for relevante teorier og begreber og identifikation af eksisterende organisationsanalyser med relevans for problemstillingen. Projektet skal udmunde i en formulering af organisationsanalytiske spørgsmål til videre udforskning i Tværfagligt projektforløb.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive organiseringen af den for opgaven relevante del af det danske sundhedsvæsen samt de centrale aktører og opgaver i relation hertil
 • skelne mellem og beskrive udvalgte organisationsanalytiske perspektiver, teorier og begreber 

 

Færdigheder

 • vurdere studiers organisationsanalytiske karakteristika
 • skaffe sig indsigt i et udvalgt område af sundhedsvæsenet

 

Kompetencer

 • identificere organisatoriske aspekter af en given problemstilling
 • finde litteratur med relevans for en sådan problemstilling
 • analysere studier af udvikling, implementering og anvendelse af it i sundhedsvæsenet
 • identificere og vurdere forskelle og ligheder mellem flere studier af samme fænomen
 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 37
 • Forberedelse (anslået)
 • 181
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 25
 • Total
 • 286

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITB18005U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
60 deltagere
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henriette Langstrup   (5-7a777e73805285878076407d8740767d)
Studiesekretær Erika Bargholz: erika.bargholz@sund.ku.dk
Underviser

Henriette Langstrup
Holdlærer NN
Evt. gæsteforelæsere

Gemt den 27-09-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students