Sundhedsvæsenet og dets digitale infrastruktur

Kursusindhold

Kurset vil give den studerende et kendskab til, hvordan den danske sundhedssektor er opbygget med en primær, sekundær og tertiær sektor, hvordan disse økonomisk hænger sammen, hvordan de forskellige aktører er placeret og referer til hinanden samt indgår i et ledelsesmæssigt hierarki. Forståelsen af organiseringen vil danne grundlag for en gennemgang af de forskellige sektorer med fokus på hvordan de understøttes digitalt og teknologisk. Herunder vil basale sundhedsinformatiske begreber blive introduceret og danne grundlag for en gennemgang af sundhedsinformations systemerne i primær, sekundær og tertiær sektor. Herunder de systemer som anvendes af praktiserende læger, hospitaler og sundhedsdatastyrelsen. Kurset vil starte med en introduktion til hvordan vi som borgere, og af og til patienter, interagerer med de forskellige institutioner i sundheds- og omsorgssektoren og hvilke muligheder vi har for at navigere og selv aktivt være med til at tage vare på egen sundhed.  

Den studerende vil få en forståelse af:

Borgerens, patientens og den sundhedsprofessionelles rolle.

Kommunikationsformer ved kontakt til primær- og sekundærsektoren.

Hvordan sundhedsinformationssystemer bruges effektivt i sundhedssektoren. Kompleksiteten af informationssystemer i sundhedssektoren gør det særlig vigtigt, at studerende får indblik i udfordringer ved og teknikker til samordning og sikring af dynamik, både på organisation-, system- og dataniveau. Den studerende skal forstå, hvordan informationssystemerne ofte har et dobbelt sigte: For det første skal systemet effektivt understøtte de rutinemæssige arbejdsgange; for det andet skal de registrerede informationer bruges som grundlag for beslutningsstøtte, optimering og kvalitetssikring.

Engelsk titel

Course in Organisation of Healthcare services and digital infrastructures

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk (2018-ordningen)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive de forskellige sundhedsprofessionelles roller, opgaver og forankring i primær- og sekundærsektoren.
 • Borgeren og patientens muligheder for at orientere sig i de tilbud der findes og hvordan de aktivt selv kan tage del i deres sundhed. Herunder kunne redegøre for begreber som sundhedskompetence, e-sundhedskomptence og empowerment.
 • Beskrive organiseringen af sundhedssektoren i Danmark. Herunder beskrive hvilke aktører der er i hver sektor og hvordan sektorerne hænger sammen og hvilke ydelser de hver især står for.
 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre

 

Færdigheder:

 • Beskrive og give eksempler på applikationer, databaser og sundhedsregistre der anvendes i sundhedssektoren, fx journal systemer i almen praksis, i kommuner på hospitaler og nationale registre inklusiv kvalitetsdatabaser. Beskrive hvordan informations systemerne anvendes ved mødet med borgeren/patienten og til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive og begrunde hvorledes sundhedsinformationssystemer kan bidrage til vidensdeling på sundhedsområdet

 

Kompetence:

 • Kan fremlægge en analyse af sammenhæng mellem en eller flere funktioner i sundhedssektoren kan understøttes digitalt og hvordan den udviklingen mod en mere nær og sammenhængende struktur af sundhedssektoren kan ind tænkes i forhold til teknologi og organisation.  

 

Forelæsninger, case analyser, gruppearbejde

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Fri adgang til internettet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at have bestået opgaven skal den studerne

Viden:

 • Beskrive organiseringen af sundhedssektoren i Danmark. Herunder beskrive hvilke aktører der er i hver sektor og hvordan sektorerne hænger sammen og hvilke ydelser de hver især står for.
 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre

 

Færdigheder:

 • Beskrive og give eksempler på applikationer, databaser og sundhedsregistre der anvendes i sundhedssektoren, fx journal systemer i almen praksis, i kommuner på hospitaler og nationale registre inklusiv kvalitetsdatabaser. Beskrive hvordan informations systemerne anvendes ved mødet med borgeren/patienten og til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive og begrunde hvorledes sundhedsinformationssystemer kan bidrage til vidensdeling på sundhedsområdet

 

Kompetence:

 • Kan fremlægge en analyse af sammenhæng mellem en eller flere funktioner i sundhedssektoren kan understøttes digitalt og hvordan den udviklingen mod en mere nær og sammenhængende struktur af sundhedssektoren kan ind tænkes i forhold til teknologi og organisation.   
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 215
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITB18002U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Placering
Efterår
Skemagruppe
Kurset varer 10 uger
Kapacitet
60
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Kayser   (2-6e6d4275777066306d7730666d)
Studiesekretær Erika Bargholz: erika.bargholz@sund.ku.dk
Gemt den 16-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students