Aflyst Palæontologi (Pal)

Kursusindhold

Indføring i evolutionær palæobiologi;introduktion til biostratigrafi og palæobiogeografi, gemmengang af overordnede, marine økosystemer igennem Jordens historie samt, de marine mikroorganismers udvikling og hvirveldyrenes evolution.

Engelsk titel

Palaeontology (Pal)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Indføring i evolutionær palæobiologi
 • Gennemgang af overordnede, marine økosystemer igennem Jordens historie
 • Introduktion til udvalgte mikro- og makroorganismers udvikling
 • Introduktion til biostratigrafi samt palæobiogeografi
 • Hvirveldyrenes evolution

Færdigheder:

 • De overordnede principper indenfor den evolutionære palæobiologi for udvalgte grupper af mikrofossiler, invertebrater og hvirveldyr
 • Palæontologisk systematik og grundlæggende palæoøkologisk teori og metodologi
 • Beskrivelse og klassificering af udvalgte grupper af mikrofossiler, invertebrater og vertebrater

Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan

 • Beskrive og genkende udvalgte grupper inden for vetebrater
 • Redegøre for og diskutere begivenheder i vertebraternes udvikling
 • Redegøre for gængse evolutionære hypoteser for udvalgte grupper af vertebrater
 • Udføre simpel sammenlignende og funktionel anatomi
 • Analysere, redegøre for og konstruere fylogenier (kladistik)
 • Forklare vertebraters overordnede fylogenetiske sammenhænge
 • Beskrive og diagnosticere udvalgte mikrofossilgrupper
 • Bedømme vigtigste mikroskopiske organismers levevis og udvikling indenfor de enkelte grupper såvel som de fossile økosystemer
 • Genkende og forstå palæoøkologien hos de vigtigste, marine invertebratgrupper kendt fra de Kambriske, Palæozoiske og Moderne Faunaer
 • Beskrive og fortolke vigtige storskalamønstre og tendenser indenfor livets udvikling i geologisk tid
 • Diskutere basale palæoøkologiske og palæobiologiske aspekter af såvel enkeltorganismer som fossile samfund.
 • Korrelere bjergartssuccessioner basseret på biostratigrafiske principper
 • Tolke biografiske udbredelsesmønstre

Undervisningen foregår ved forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser.

Der henvises til Absalon.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår på Geologi eller Biologi.

Kurset er et valgfrit studieelement på 2. eller 3. år.

Der må påregnes et gebyr på 100 kr. pr. ekskursions-/feltdag. Skal være betalt inden hver enkelt ekskursionsgang.

Mundtlig
Individuel
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende to spørgsmål, hvorefter der eksamineres. Der er ingen forberedelsestid.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 23
 • Forberedelse (anslået)
 • 158
 • Øvelser
 • 25
 • Total
 • 206