Data og digitalisering

Kursusindhold

Det danske sundhedsvæsen er et af verdens mest digitaliserede og dataintensiteten har ifølge flere kilder været eksponentielt stigende gennem flere år. Det skaber en baggrund for indsamling af mange data, og mulighed for at bruge dem til flere formål. Næsten ligegyldigt hvilken funktion man får som færdiguddannet folkesundhedskandidat, vil man skulle arbejde med datahåndtering og analyse. Dette kursus giver en introduktion til datainfrastrukturer i det danske sundhedsvæsen og nogle af de formål, som data bruges til, samt de epistemologiske, politiske, sociale og etiske aspekter af dataindsamling, opbevaring, brug og genbrug. Derudover giver kurset en introduktion til grundlæggende spørgsmål om, hvad data og kvantificering er, samt de organisatoriske og politiske kontekster for dataintensivering, som man skal have kendskab til for at blive en refleksiv praktiker eller forsker.

Engelsk titel

Data and Digitalization

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfrit element

Kandidatuddannelsen i sundhedsfaglig kandidat - valgfrit element

MSc in Global Health - elective course in Danish

MSc in Human Biology - elective course in Danish

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Redegøre for primære datakilder, datainfrastrukturer og databrugere i det danske sundhedsvæsen, herunder den danske registerinfrastruktur
 • Redegøre for centrale aktører der arbejder med at skabe og vedligeholde datainfrastrukturer
 • Redegøre for centrale formål med dataindsamling
 • Kende til den praktiske håndtering af data på udvalgte områder, herunder indsamling, opbevaring, oprensning, adgang og videregivelse og betydningen af de fagligheder, der skaber og arbejder med data
 • Kende til forskellige epistemologiske, politiske, sociale og etiske aspekter af databrug og genbrug

 

Færdigheder:

 • Vurdere hvilke aktører, der kan have relevante data til forskellige formål
 • Vurdere betydningen af infrastrukturer, aktører og formål for datas validitet i relation til forskellige formål
 • Vurdere hvordan sociale, politiske, økonomiske og teknologiske faktorer påvirker dataselektion
 • Identificere mulige effekter og etiske dimensioner af sociale, politiske, økonomiske og teknologiske dynamikker ved datagenbrug

 

Kompetencer:

 • Kunne identificere relevante datakilder til forskellige formål og vurdere kildernes egnethed til problemstillingen
 • Kunne identificere relevante politiske og organisatoriske interesser i en given databrug og deres eventuelle betydning for dataindhold
 • Kunne identificere relevante etiske spørgsmål i relation til databrug og -genbrug
 • Kunne tage ansvar for brugbare dataanalyser og indgå som en refleksiv samarbejdspartner i et dataintensivt sundhedsvæsen

 

 

Forelæsninger og øvelser

Kompendium suppleret med online materiale, samt mulighed for at vælge at læse en bog

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusopgave med mulighed for at vælge en af tre opgaver
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Redegøre for primære datakilder, datainfrastrukturer og databrugere i det danske sundhedsvæsen, herunder den danske registerinfrastruktur
 • Redegøre for centrale aktører der arbejder med at skabe og vedligeholde datainfrastrukturer
 • Redegøre for centrale formål med dataindsamling
 • Kende til den praktiske håndtering af data på udvalgte områder, herunder indsamling, opbevaring, oprensning, adgang og videregivelse og betydningen af de fagligheder, der skaber og arbejder med data
 • Kende til forskellige epistemologiske, politiske, sociale og etiske aspekter af databrug og genbrug

 

Færdigheder:

 • Vurdere hvilke aktører, der kan have relevante data til forskellige formål
 • Vurdere betydningen af infrastrukturer, aktører og formål for datas validitet i relation til forskellige formål
 • Vurdere hvordan sociale, politiske, økonomiske og teknologiske faktorer påvirker dataselektion
 • Identificere mulige effekter og etiske dimensioner af sociale, politiske, økonomiske og teknologiske dynamikker ved datagenbrug

 

Kompetencer:

 • Kunne identificere relevante datakilder til forskellige formål og vurdere kildernes egnethed til problemstillingen
 • Kunne identificere relevante politiske og organisatoriske interesser i en given databrug og deres eventuelle betydning for dataindhold
 • Kunne identificere relevante etiske spørgsmål i relation til databrug og -genbrug
 • Kunne tage ansvar for brugbare dataanalyser og indgå som en refleksiv samarbejdspartner i et dataintensivt sundhedsvæsen

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 185
 • Eksamen
 • 50
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOK21003U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemaet i Syllabus
Kapacitet
40
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klaus Lindgaard Høyer   (4-6d6e6a714275777066306d7730666d)
Studiesekretær: Susanne Hannecke-Jensen, shj@sund.ku.dk
Underviser

Klaus Høyer, Katrine Strandberg-Larsen, Naja Rod, Signe Jervelund, Rikke Lund, Zorana Andersen, Claus Ekstrøm

Gemt den 25-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students