Folkesundhedsvidenskabeligt projektdesign

Kursusindhold

Dette kursus har til formål at opøve studerendes evner til at fremtænke, udvikle, gennemføre, og formidle folkesundhedsvidenskabelige projekter. Med udgangspunkt i kandidatspecialet, vil de studerende i løbet af kurset få redskaber til at reflektere over og tilrettelægge processen. Kurset er tiltænkt studerende, der er eller skal i gang med at skrive deres speciale på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Engelsk titel

Public health project planning

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

MSc in Global Health - Danish-languaged elective course

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have opnået nedenstående viden, færdigheder og kompetencer.

Viden

 • Kende til tidsstyringsredskaber
 • Forstå et folkesundhedsvidenskabeligt projekts hovedfaser
 • Kende til skriveteknikker og metoder

 

Færdigheder

 • Præsentere projektideer og problemformulering
 • Vurdere andres ideer og problemformulering
 • Udarbejde en tidsplan
 • Samarbejde med andre specialeskrivere med henblik på at støtte hinandens projektproces, herunder brug af peer-feedback metoder
 • Reflektere over projektprocessen

 

Kompetencer

 • Selvstændigt at lede sit projekt
 • Selvstændigt at formidle sit projekt

Forelæsning, holdtimer

Tekster

Video og andet internetbaseret materiale

Studerende skal være indskrevet på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab eller MSc in Global Health, og have gennemført mindst 60 ECTS point af uddannelsen.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kurset bestås gennem aktiv kursusdeltagelse, herunder aflevering af projektplan og deltagelse i peer-feedback.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have opnået nedenstående viden, færdigheder og kompetencer.

Viden

 • Kende til tidsstyringsredskaber
 • Forstå et folkesundhedsvidenskabeligt projekts hovedfaser
 • Kende til skriveteknikker og metoder

 

Færdigheder

 • Præsentere projektideer og problemformulering
 • Vurdere andres ideer og problemformulering
 • Udarbejde en tidsplan
 • Samarbejde med andre specialeskrivere med henblik på at støtte hinandens projektproces, herunder brug af peer-feedback metoder
 • Reflektere over projektprocessen

 

Kompetencer

 • Selvstændigt at lede sit projekt
 • Selvstændigt at formidle sit projekt
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Studiegrupper
 • 20
 • Total
 • 134