Sundhed og sociologisk teori (Udbydes fra efteråret 2021)

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til almen sociologi med gennemgang af udvalgte nyere sociologiske temaer, teorier, grundbegreber og forklaringsmodeller med relevans for folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Engelsk titel

Health and Sociological Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende tilegner sig en indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • samfundsstrukturer og moderne institutioner
 • kulturelle forhold, social organisation og sociale grupper
 • individet i det sociale liv

 

Denne indsigt skal kunne omsættes til refleksioner over og diskussioner af samspil mellem samfund og folkesundhedsmæssige problemområder

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive kursets sociologiske grundbegreber og teoretiske retninger;
 • redegøre for forskelle og ligheder mellem disse;
 • reflektere over samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder.

 

Færdigheder:

 • udvælge relevante sociologiske begreber eller sociologisk teori til belysning af et folkesundhedsvidenskabeligt problemområde;
 • diskutere udvalgt litteratur.

 

Kompetencer:

 • omsætte udvalgte begreber og teoretisk viden til belysning og diskussion af et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.

Forelæsninger og holdundervisning.

Grundbog og kompendium

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Forelæsninger: Mundtlig feedback på studenterkommentarer, individuelt og/el. kollektivt.

Holdtimer: Mundtlig feedback på grp.aktiviteter + stud.oplæg.

Peerfeedback ved mundtlige stud.oplæg

Øvelsesopgaver:

1: Mundtlig, kollektiv feedback + skriftlig, individuel feedback.

2: Skriftlig + mundtlig, individuel + formativ feedback.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 timer
Digital Eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i kursuslitteratur kunne:

Viden:

 • beskrive kursets sociologiske grundbegreber og teoretiske retninger;
 • redegøre for forskelle og ligheder mellem disse;
 • reflektere over samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder.
   

Færdigheder:

 • udvælge relevante sociologiske begreber eller sociologisk teori til belysning af et folkesundhedsvidenskabeligt problemområde;
 • diskutere udvalgt sociologisk litteratur.
   

Kompetencer:

 • omsætte udvalgte begreber og teoretisk viden til belysning og kritisk diskussion af et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 155
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 206