Organisationsanalyse og videnskabsteori (Udbydes fra efteråret 2021)

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til folkesundhedsvidenskabelig organisationsanalyse belyst fra et videnskabsteoretisk perspektiv. Kurset gennemgår epistemologiske og ontologiske positioner og bruger dem til at analysere organisationsanalytiske emner og tekster og den rolle forskellige ideer om medicinsk og folkesundhedsvidenskabelig evidens har for sundhedsvæsenets praksis.

Engelsk titel

Organisation Analysis and Philosophy of Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende kender til videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for, hvordan organisatorisk samspil analyseres. Det skal bidrage til, at den studerende ser sig i stand til selvstændigt at analysere folkesundhedsvidenskabeligt relevante organisatoriske problemstillinger, herunder som de fremstår eksplicit og implicit i videnskabelige tekster.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • gøre rede for udvalgte videnskabsteoretiske positioner;
 • gøre rede for udvalgte organisationsanalytiske positioner;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse og arbejdet med folkesundhed i bred forstand.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for implikationerne af forskellige videnskabsteoretiske retninger for typen af organisationsanalytisk indsigt og tilgange til arbejdet med folkesundhed;
 • identificere og diskutere grundantagelser om organisationsanalytiske og folkesundhedsvidenskabelige emner. 

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til det emne, der diskuteres;
 • forholde sig refleksivt til konkrete organisationsstudier og videnskabsteoretiske positioner.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse

Et kompendium og tilvalgsmuligheder i Absalon. Lejlighedvis vil en bog eller dele af en bog kunne indgå i pensum 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Individuel eksamen.
Der udleveres tekster, som skal analyseres.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • gøre rede for udvalgte videnskabsteoretiske positioner;
 • gøre rede for udvalgte organisationsanalytiske positioner;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse og arbejdet med folkesundhed i bred forstand.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for implikationerne af forskellige videnskabsteoretiske retninger for typen af organisationsanalytisk indsigt og tilgange til arbejdet med folkesundhed;
 • identificere og diskutere grundantagelser om organisationsanalytiske og folkesundhedsvidenskabelige emner. 

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til det emne, der diskuteres;
 • forholde sig refleksivt til konkrete organisationsstudier og videnskabsteoretiske positioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20010U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
70 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klaus Lindgaard Høyer   (4-71726e7546797b746a34717b346a71)
Kursussekretær: Lotte Andersen, lotte.andersen@sund.ku.dk
Underviser

Klaus Lindgaard Høyer, Jan Kyrre Berg Friis

Gemt den 16-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students