Epidemiologi 1

Kursusindhold

Kurset giver en generel introduktion til epidemiologi, med fokus på karakteristika og styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske designs. Kurset forbereder den studerende på kurset 'Epidemiologi 2' på BA-uddannelsens 2. semester.

Engelsk titel

Epidemiology 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at den studerende skal kunne forstå, gengive, kritisk vurdere og diskutere de væsentligste epidemiologiske designs. Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

 • Kende til karakteristika ved de væsentligste epidemiologiske studiedesigns
 • Kende til styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske studiedesigns

 

Færdigheder:

 • Kunne forstå karakteristika og styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske studiedesigns
 • Kunne gengive karakteristika og styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske studiedesigns

 

Kompetencer:

 • Kunne vurdere om et epidemiologiske design er passende til at belyse en given problemstilling
 • Kunne diskutere hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s), der er passende til at belyse en given problemstilling

Forelæsninger og holdundervisning

Lærebog, forelæsningsslides, artikler, øvelsesopgaver, videoer mm. Lærebogen skal købes, mens øvrigt materiale kan tilgås via Absalon.

Skriftlig
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 timer
Udlevering af artikel i Digital Eksamen 24 timer før 6 timers skriftlig individuel eksamen i Digital Eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren bestået, skal den studerende kunne demonstrere

Viden:

 • Kendskab til epidemiologiske studiedesigns
 • Kendskab til styrker/svagheder ved epidemiologiske studiedesigns

 

Færdigheder:

 • Forståelse for styrker/​svagheder ved epidemiologiske studiedesigns
 • Gengivelse af styrker/​svagheder ved epidemiologiske studiedesigns

 

Kompetencer:

 • Kritisk vurdering af om et epidemiologiske design er passende til at belyse en given problemstilling
 • Diskusion af hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s), der er passende til at belyse en given problemstilling
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 48
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 69