Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation (sidste udbud af undervisning på 2009-studieordning)

Kursusindhold

Faget omfatter introduktion til almen psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation.

Formålet er, at de studerende tilegner sig tilstrækkelig viden om psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation til, at de kan medinddrage disse fagområder i analyser af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og i udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling.

Engelsk titel

Psychology, Learning Theory and Health Communication

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske og pædagogiske metoder, begreber og teorier, som er særligt relevante i folkesundhedsvidenskaben.

 

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at identificere relevante pensumområder i forhold til folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk og pædagogisk empiri, begreber og teorier.

 

Kompetencer:

 

 • tilegne sig ny psykologisk og pædagogisk viden;
 • tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til folkesundhedsvidenskabelig forskning, kommunikation og tiltag inden for forebyggelse og behandling.

 

Forelæsninger og holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig eksamen i KUs eksamenshus med alle hjælpemidler tilladt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende programmer ved eksamen i KUs eksamenshus udover standardprogrammerne:

MathType -formelprogram
SAS – Statistikprogram
STATA – Statistikprogram
Adgang til Karnov – Lovsamling
Adgang til Virmik
Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende med udgangspunkt i kursuslitteratur kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske og pædagogiske metoder, begreber og teorier som er særligt relevante i folkesundhedsvidenskaben.
   

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at identificere relevante pensumområder i forhold til folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk og pædagogisk empiri, begreber og teorier.
   

Kompetencer:

 • tilegne sig ny psykologisk og pædagogisk viden;
 • tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold for folkesundhedsvidenskabelig forskning, kommunikation og tiltag inden for forebyggelse og behandling.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 151
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOA09020U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
70 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Flensborg-Madsen   (4-7b6d7468477a7c756b35727c356b72)
Kursussekretær: Lotte Andersen, lotte.andersen@sund.ku.dk
Gemt den 17-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students