Sygdomslære og farmakologi

Kursusindhold

Begreber i almen sygdomslære (inflammation, immunitet, cellekrise ect.) og basale begreber inden for sygdomme i mave-tarmkanal, lever, nyrer, lunger, hjerte, kredsløb og centralnervesystem. Basale begreber indenfor basal farmakologi (absorption, fordeling, metabolisme og ekskretion) og toksikologi.

Engelsk titel

Pathology and Pharmacology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Målbeskrivelse

At give den studerende et kendskab til de processer, der i) forårsager sygdom hos mennesker, ii) regulerer absorption, distribution og elimination af lægemidler, og iii) er involveret i forgiftningsreaktioner. Endvidere omfatter kurset en introduktion til lægemidlers samspil med receptorer. Kurset er en forberedelse til den senere indlæring af næringsstoffers absorption, ekskretion, virkningsmekanisme og interaktion med lægemidler. Disse begreber er essentielle for den teoretiske og praktiske undervisning i kandidatuddannelsen i Human Nutrition og kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring. Kurset er valgfrit på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring inden for specialiseringen fødevarer, ernæring og sundhed, men en forudsætning for at blive optaget på kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring.

Viden:

 • Kendskab til terminologi for de hyppigste patologiske processer og forståelse for de basale sygdomsfremkaldende mekanismer
 • Kendskab til de hyppigste ernæringsrelaterede lidelser hos mennesker
 • Kendskab til absorption, fordeling og elimination samt beregninger forbundet med disse processer
 • Kendskab til basale toksikologiske processer og tests

 

Færdigheder:

 • Anvende principielle patologiske virkningsmekanismer, foretage basale farmakologiske beregninger og vurdere basale toksikologiske testresultater og virkninger

 

Kompetencer:

Håndtere det komplekse samspil mellem patologi, farmakologi, toksikologi og ernæring.

De enkelte dele af indholdsstoffer behandles i forelæsningsform. I løbet af kurset søges det - med udvalgte kliniske eksempler - at samle de præsenterede enkeltheder til et hele. De teoretiske øvelser skal uddybe forelæsningsstoffet og giver mulighed for en nærmere diskussion af enkeltproblemer.

Robbins. Basic Pathology, 9th edition.
Øvrigt undervisningsmateriale oplyses på Absalon ved studiestart.

Ernæring 5p DTU og Human fysiologi 7,5p (Fagpakke: Fødevarer, Ernæring & Sundhed, 2. år blok 1+2).

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS! Da eksamen foregår på ITX/Peter Bangs Vej og afholdes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, er det ikke tilladt at medbringe digitale hjælpemidler (f.eks. computer, USBstik) ved eksamen. Alle ikke-digitale hjælpemidler er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Se venligst under "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 77
 • Teoretiske øvelser
 • 75
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206