Videnskabsteori

Kursusindhold

Det overordnede mål er at reflektere over og debattere, hvad videnskabelig, teknologisk og medicinsk viden er på baggrund af filosofiske, historiske og sociologiske indsigter. Videnskabsteoretiske redskaber anvendes på medicotekniske problemstillinger, og historiske eksempler sætter faget i et bredere perspektiv.

Kurset dækker teorier for videnskabelig og teknisk udvikling, sociale processer i videnskaben, forholdet mellem teknologi og videnskab, ekspertise og ”tavs viden”, sygdoms- og diagnosebegreber samt etiske spørgsmål i medicoteknikken. 

Engelsk titel

Medical Science and Technology Studies

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk

Målbeskrivelse

Det overordnede mål er, at den studerende efter endt undervisning skal have en forståelse af det medikotekniske fag i et større alment perspektiv. Efter kurset skal den studerende kunne:

Viden:

 • Læse og diskutere videnskabsteoretiske og -historiske tekster
 • Kende en række videnskabsteoretiske grundbegreber og teorier.

 

Færdigheder:

 • Diskutere hvad naturvidenskabelig, teknologisk og medicinsk viden er og kende dens begrænsninger
 • Anvende videnskabsteoretiske begreber og historiske cases til at reflektere over egen praksis og viden.
 • Diskutere etiske standpunkter i medicotekniske sammenhænge.

 

Kompetencer:

 • Kunne se sin faglighed ”udefra”.

Forelæsninger, holdundervisning

Tekstmateriale lægges i kursusrummet.

Første to studieår i bacheloruddannelsen Medicin og Teknologi.

Der er meget læsning i kurset. Begynd med at orientere jer i tekstmaterialet før kursusstart.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
2 ugers skriftlig hjemmeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren bestået skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger.

 

Færdigheder:

 • Anvende videnskabsteoretiske værktøjer fra kurset til at analysere medicotekniske eksempler
 • Kritisk analysere og argumentere med videnskabsteoretiske begreber.

 

Kompetencer:

 • Reflektere over etiske og videnskabsteoretiske spørgsmål i medicoteknisk praksis.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Øvelser
 • 9
 • Eksamen
 • 25
 • Total
 • 69