Projektorienteret forløb - BA

Kursusindhold

De studerende kan vælge at tage et projektorienteret forløb i hele eller en del af femte semester (mellem 15 og 30 ECTS).

Det projektorienterede forløb skal være fagligt relevant for bacheloruddannelsen i sociologi. Det kan fx. uddybe og give praktisk erfaring med centrale temaer/problemstillinger i uddannelsen; give faglig og praktisk erfaring inden for relevante arbejdsområder; bidrage med erfaringer og viden inden for et område, som ønskes uddybet i bacheloropgaven.

 

Det projektorienterede forløb kan finde sted i en offentlig eller privat virksomhed, organisation eller institution, hvor der udføres akademisk arbejde og er ansat akademisk arbejdskraft, som kan yde faglig relevant supervision. Desuden kan man afholde forløbet igennem start-up i egen virksomhed, hvor man indgår i et støtte forløb i et af de innovationshubs der findes på KU. Studievejledningen kan være behjælpelig med at identificere et relevant praktiksted, men den studerende skal selv lave en aftale med arbejdsstedet omkring forløbet.

 

Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes af koordinatoren for projektkoordinerede forløb. Forhåndsgodkendelsen skal sikre, at det projektorienterede forløb fremstår så gennemtænkt som muligt, og at det er indgået en aftale om forløbet.

 

 

Engelsk titel

Academic Internship - BSc

Uddannelse

Kurser med mundtlige eksamener vil som udgangspunkt blive afholdt offline. I tilfælde af Covid-19 restriktioner nødvendiggør det vil mundtlige eksamener blive afholdt online. Besked om dette gives i Absalon senest 4 uger inden eksamenstidspunktet – med mulighed for kortere frist hvis Covid-19 restriktioner indføres med kortere varsel.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

 

Projektorienteret forløb KUN for bachelorstuderende indskrevet på Bacheloruddannelsen i Sociologi, KU.

Målbeskrivelse

Formålet med et projektorienteret forløb er, at den studerende afprøver og udbygger sine teoretiske indsigter og/eller metodiske færdigheder i en praktisk og erhvervsmæssig sammenhæng.

Indsatsen i et projektorienteret forløb skal være fagligt relevant og på et passende akademisk niveau.

Indsatsen kan være af teoretisk eller metodisk karakter eller udgøre et vægtet forhold heraf. Den afsluttende projektrapport skal anstille relevante sociologiske betragtninger over hele eller udvalgte dele af den samlede indsats i det projektorienterede forløb. Derudover skal rapporten afspejle det evt. vægtede forhold mellem teori og metode. Nærmere bestemt skal den studerende i projektrapporten kunne:

 

Viden

- gøre rede for det samlede faglige udbytte, de erhvervede færdigheder og indsigter i forbindelse med det gennemførte projektorienterede forløb

- identificere de sociologiske problematikker, der har været behandlet i det projektorienterede forløb

Færdigheder

- beherske sociologiske metoder og/eller teorier i en anvendt kontekst

- diskutere hvad der udgør det sociologiske bidrag i de gennemførte aktiviteter/opgaver

- beskrive hvordan sociologisk viden er blevet kommunikeret til andre fagligheder

Kompetencer

- diskutere hvordan den studerende har struktureret og gennemført arbejdsstedets opgaver inden for de givne rammer

- reflektere over samarbejdet med andre fagligheder

- demonstrere evnen til at tage ansvar for egen faglige læring i en arbejdsmarkedsorienteret kontekst

Evt. litteratur bliver gjort tilgængeligt via Absalon inden og/eller i forbindelse med undervisningsgangene på CSS.

Det projektorienterede forløb skal forhåndsgodkendes af koordinator Peter Abrahamson. Du skal udfylde og underskrive en ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb. Aftalen skal sikre, at forløbet bliver så gennemtænkt som muligt inkl. arbejdsopgaver, arbejdstid, kontaktperson samt de praktiske og formelle rammer.
Aftalen om projektorienteret forløb er en skriftlig aftale mellem instituttet, den studerende og arbejdsstedet, hvori rettigheder og pligter under opholdet præciseres. Der skal være tale om en formaliseret tilknytning af en vis varighed. Et projektorienteret forløb skal som minimum svare til 3 måneders fuldtidsarbejde. 5 måneders fuldtidsarbejde svarer til 30 ECTS. Du kan downloade en skabelon på dansk eller engelsk via KUnet. I aftalen står de forskellige punkter, der skal dækkes. Du finder aftalen på KUnet under "Blanketter".

Arbejdsbelastning:
Ved 30 ECTS: 825 timer
Ved 22,5 ECTS: 619 timer
Ved 15 ECTS: 413 timer

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Individuel skriftlig opgave.
Ved et projektorienteret forløb modsvarende 30 ECTS er det vejledende omfang for projektrapporten maksimalt 20-25 sider (á 2400 tegn), hvis det projektorienterede forløb modsvarer 15 ECTS er det vejledende omfang maksimalt 15-20 sider (á 2400 tegn).
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Feltarbejde
  • 825
  • Total
  • 825

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
POFBAC2016
ECTS
30 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
skema TBA
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
  • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
  • Jørgen Elm Larsen   (3-6d686f43767266316e7831676e)
Underviser

jel@soc.ku.dk

Gemt den 21-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students