Neurobiologiens grundlag for bevægelse, kognition og læring

Kursusindhold

I kurset vil vi belyse det neurobiologiske grundlag for motoriske og kognitive evner og undersøge hvordan kognitive og motoriske funktioner påvirker hinanden. Kurset fokuserer også på læringsmekanismer og tager et neurobiologisk perspektiv for at forstå:

1) Betydningen af kognitive funktioner for motorisk funktion i sundhed og sygdom (hukommelse, opmærksomhed, sprog, følelser).

2) Neurobiologiske mekanismer, der ligger til grund for hverdagsfærdigheder og specialiserede motoriske færdigheder.

3) Det fælles grundlag for kognitive og motoriske evner samt mekanismer, involveret i læring

4) Brug af fysisk aktivitet og bevægelsesberigede læringsaktiviteter til at understøtte kognitiv præstation og indlæring generelt.

Kurset forsøger at fremme en integreret forståelse af neurobiologien, der strækker sig fra grundlæggende molekylære mekanismer til hjernens netværksdynamikker og relationen til adfærd. Derudover diskuterer kurset, hvordan plasticitet i centralnervesystemet ligger til grund for læring og ændringer i adfærd. De studerende bliver introduceret til forskellige metodiske tilgange til at undersøge menneskelig adfærd og de underliggende mekanismer. Dette inkluderer praktisk erfaring med elektrofysiologiske og billedddannende teknikker.

Engelsk titel

The Neurobiological Basis of Action, Learning and Cognition

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi med sidefag

Målbeskrivelse

VIDEN:

 • Opnå viden om hjernens organisation på flere forskellige niveauer med hensyn til enkelte neuroner, lokale og globale aktivitetsnetværk og motorisk ydeevne.
 • Opnå viden om fordelene og begrænsningerne ved forskellige naturvidenskabelige neurobiologiske forskningsmetoder og eksperimentelle adfærdsmodeller.
 • Kunne beskrive hvordan opmærksomhed, arbejdshukommelse og sprog kritisk påvirker motorisk præstation og give eksempler på de neurale netværk, der styr deres indflydelse.
 • Kunne forklare hvordan fysisk aktivitet og bevægelsesberiget læring kan gavne kognitiv præstation baseret på den nuværende naturvidenskabelige viden om hjerne-krop interaktioner
   

FÆRDIGHEDER:

• Kunne udarbejde et eksperimentelt design med det formål at undersøge et naturvidenskabeligt forskningsspørgsmål relateret til kursets indhold.

• Kunne kommunikere eksperimentelle resultater og være i stand til at diskutere dem i forhold til den eksisterende neurofysiologiske viden.

• Kunne oversætte teoretisk og naturvidenskabelig viden til praktisk anvendelse ved at designe og forbedre træningsplaner baseret på naturvidenskabelig indsigt.

KOMPETENCER:

• Kunne forbinde niveauer af naturvidenskabelig forklaring med hinanden (neuron - intra-regionalt netværk - interregionalt netværk) og diskutere, hvordan forskellige niveauer af neurobiologisk forståelse kan bidrage til forståelse af menneskelig adfærd.

• Kunne diskutere hvordan neurovidenskabelig forskning kan bidrage til at opnå større forståelse for kognitive og motoriske funktioner, samt hvordan forbedret funktion kan opnås i praksis.

• Kunne diskutere og evaluere de aktuelle beviser for effekten af fysisk aktivitet på hjernens funktion.

Undervisningen vil omfatte forelæsninger og eksperimentelle demonstrationer samt studenterpræsentationer, gruppearbejde og peer-assessment.

Al litteratur vil blive gjort tilgængelig på Absalon inden kursets start.

Bachelorgrad i Idræt eller anden relevant bachelorgrad samt grundkurser i human fysiologi.
Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Individuel

Mundtlig feedback fra underviser på mundtlige præsentationer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min. inkl. votering
En studerende trækker et spørgsmål i et af kursets hoved-/fagområder og har herefter 20 minutters forberedelse (uden hjælpemidler) til at forberede disposition, som må tages med ind til eksaminationen.

Selve eksaminationen indledes med den studerendes præsentation af emnet og derefter følger en dialog om emnet med spørgsmål og diskussion.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 112
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 38
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK21005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
25
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anke Ninija Karabanov   (4-63706d674270677a75306d7730666d)
Gemt den 13-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students