Idræt, krop og medier

Kursusindhold

Modulet gennemgår sociologiske perspektiver på idræt, krop og medier. Kropskulturens altafgørende betydning i det vestlige moderne samfund, og (idræts)-kroppens præsentation i forskellige medier belyses. Emner som optimering af kroppe (the quantified self) og selvfremstilling (technologies of the self), men også forbrugskultur og digitalisering vil være til diskussion. Nyere sociale mediers betydning for træning/fitness og sportsfællesskaber samt kropsidealer er omdrejningspunktet for forståelsen af ’idræt, krop og medier’ relateret til køn, klasse, etnicitet og alder.

Engelsk titel

Sport, Body and Media

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

VIDEN:

Opnå viden samt teoretisk, metodisk og analytisk indsigt i og forståelse for afhængighed og relationer mellem idræt, krop og medier i en samfundsmæssig kontekst.

KOMPETENCER:

Opnå kompetencer til at overføre denne viden til den aktuelle situation og aktuelle diskussioner i det danske samfund.

FÆRDIGHEDER:

Opnå færdigheder i at identificere relevante problemstillinger, som omhandler idræt, krop og medier.

Opnå færdigheder i at benytte teoretiske tilgange og tilgængelig information for at beskrive og analysere emnet samt at perspektivere/diskutere hypoteser og resultater i forhold til den eksisterende viden.

Forelæsninger, diskussioner og studenterfremlæggelser

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Idræts- og bevægelseskultur og Idræt før, nu og i fremtiden eller tilsvarende.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der er skriveøvelse, hvor de studerende får feedback samt mundtlige feedbackøvelser i form af fremvisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Skriftlig individuel hjemmeopgave med selvvalgt samfundsrelevant problemstilling i relation til kurset, som udarbejdes løbende gennem kurset.
Der skal anvendes et teoretisk perspektiv fra kursets litteratur og en passende metodisk tilgang i besvarelsen.
Maks. 10 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 128
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Ekskursioner
 • 8
 • Vejledning
 • 8
 • Eksamen
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB19005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B1 og A2
B1: Mandag kl. 10-12 og A2: Tirsdag kl. 10-12
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Maria Hybholt   (12-74687970686f80696f76737b47756c7f7a35727c356b72)
Gemt den 13-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students