Arbejdsfysiologi 1 - kredsløb og energiomsætning

Kursusindhold

Respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning i hvile, under arbejde og effekter af træning. Evaluering af effekter af træning på respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning.

Engelsk titel

Exercise Physiology 1 – The Cardiovascular System and Muscle Metabolism

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden
Kredsløb: Har kendskab til hjertets mekaniske og elektriske funktion, Kan analysere årsagssammenhænge i forhold regulering af blodtryk, vaskulær resistans og hjertets minutvolumen i hvile og under arbejde, herunder betydningen af det autonome nervesystem. Kan forklare hvordan ilt transporteres fra lungerne til blodet og optages i væv og hvordan blodgennemstrømning til forskellige væv reguleres i hvile og under arbejde.

Respiration: Kan beskrive gasudveksling fra atmosfære via alveolerne til arterieblod, CO2 og O2 transport i blodet, diffusion mellem blod og mitochondrier. Kan forklare betydningen af centrale og perifere kemoreceptorer for åndedrætsregulering og kan analysere hvilke faktorer der påvirker respirationen i hvile og under arbejde.

Muskulær energiomsætning: Kan analysere og vurdere arbejdsintensitets og træningstilstands betydning for aerob og anaerob energiomsætning. Kende metoder til vurdering af aerob og anaerob energiomsætning.


Færdigheder
De studerende opnår færdigheder i at læse såvel basalfysiologisk lærebogsmateriale såvel som udvalgt original litteratur. Desuden opnås kendskab til de færdigheder der kræves for at foretage kvantitativ evaluering af kredsløbsfunktion.

Kompetencer
Den studerende vil opbygge kompetencer ifht. at kunne forstå, anlaysere og diskuterer arbejdsfysiologiske forhold. Der vil desuden blive lagt vægt på evnen til kort og præcist at besvare humanfysiologiske spørgsmål.

Forelæsninger, gruppetimer og obligatorisk øvelseskursus.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kendskab til cellulær metabolisme anbefales

Kurset er identisk med NIDB11001U Arbejdsfysiologi 3 - kredsløb og respiration.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

På kurset gives direkte feedback på øvelsen i måling af iltoptagelse. Desuden er der ugentligt gruppetimer med mulighed for peer to peerfeedback samt underviserinteraktion i forbindelse med opgaveløsning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 137
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Projektarbejde
 • 20
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206