Geografiens videnskabsteori (VTGeogr)

Kursusindhold

Indføring i geografiens videnskabsteoretiske, etiske og historiske positioner.

Engelsk titel

Philosophy of Geography (VtGeogr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Kompetencer

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til videnskabsteoretiske og etiske positioner i relation til geografi
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til den geografiske videnskabs rolle
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er

 

Færdigheder

 • Identificere samfundsmæssige og etiske problemstillinger i relation til geografi.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske positioner i relation til geografi.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til geografi.

 

Viden

 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over geografi som videnskab.
 • Beskrive videnskabelige processer i den geografiske videnskab.
 • Beskrive udvalgte etiske teorier.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for geografisk forskning og uddannelse.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen i geografi og geoinformatik.

Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.

Kurset er identisk med NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min. med opsyn.
De skriftlige opgaver udarbejdes løbende.

Den mundtlige prøve er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af vurderingen af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Øvelser
 • 21
 • Total
 • 206