Geologiens videnskabsteori (VT Geol)

Kursusindhold

Den geologiske videnskabs historie, geologiens etik og videnskabsteori samt geologiens metodegrundlag

Engelsk titel

Philosophy of Geology (VtGeol)

Uddannelse

Bacheloruddannelse i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Kompetencer

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til geologi
 • Udvise faglig selvforståelse og forståelse af den geologiske videnskabs forhold til tilgrænsende fagfelter og discipliner.
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er.

 

Færdigheder

 • Identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til geologi.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske problemer i relation til geologisk videnskab.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til geologi.

 

Viden

 • Beskrive udvalgte etiske teorier
 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over geologisk videnskab.
 • Beskrive videnskabelige processer i geologi.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for geologisk forskning og uddannelse.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon

Se Absalon, når kurset er oprettet.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen geologi-geoscience.

Kurset er identisk med NGEA05047U Geologisk videnskabsteori

Mundtlig

Der gives mundtlig feedback på skriftlige opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Løbende aflevering af stillede, skriftlige opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Øvelser
 • 21
 • Total
 • 206