Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Sandsynlighed fordelinger.
 • Stokastiske variable.
 • Diskrete og kontinuerte fordelinger.
 • Middelværdi og varians.
 • Simultane og marginale fordelinger.
 • Stokastisk uafhængighed.
 • Simulation.
 • Estimation.
 • Maksimum likelihood (ML).
 • Hypotesetest og konfidensintervaller.
 • Lineær regression.
 • Introduktion til det statistiske programsystem R.
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheroruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Målbeskrivelse

Viden:

 • Forståelse af stokastiske variable og fordelingsbegrebet.
 • Forståelse af sandsynlighedsfunktioner og tætheder i en og to dimensioner, middelværdi og varians.
 • Forståelse af marginale og simultane fordelinger.
 • Forståelse for de statistiske grundbegreber (estimation, konfidensinterval, test, lineær regression), herunder princippet om maksimum likelihood estimation.


Færdigheder:

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder vha. de basale definitioner og regneregler.
 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder, middelværdi og varians.
 • Gennemføre estimation, beregne konfidensintervaller og udføre tester.
 • Gennemføre simple simulationseksperimenter og estimation i R.


Kompetencer:

 • Oversætte oplysninger givet som tekst om sandsynligheder og eksperimenter til det relevante matematiske formelsprog.
 • Opbygge, udføre og fortolke simple simulationseksperimenter og gennemfør statistiske operationer i R.
 • Opstille simple statiske modeller (herunder lineære modeller), kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om konklusionerne.

 

4 timers forelæsning, 4 timers øvelser og 1 time "lektiecafe" (regn-selv med hjælp fra instruktor) om ugen i 7 uger.

Publiceres på absalon inden kursets start.

Introduktion til matematik (MatIntro)

Skriftlig
Mundtlig

Skriftlig: To obligatoriske gruppe opgaver.

Mundtlig: Mulighed for at få uddybet skriftlig feedback, samt ved aktiv deltagelse i øvelsestimer.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206